Tänk om man kunde beskriva problemet någon gång.

KÄLLOR:

http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/sluta-blunda-for-migrationsutmaningarna/

http://www.tino.us/2014/08/invandrares-inkomster-fran-arbete-och-foretagande-ar-41-procent-lagre-an-infoddas/

http://www.nyteknik.se/popular_teknik/teknikrevyn/article3825700.ece

Totalt hamnar PUT för 2014 på, troligtvis, kring 200.000 eftersom alla typer av asylinvandring måste beaktas . . alla behöver väl bo inte bara det som primärt beviljas asyl.

Det kommer att ställa mycket stora krav på ett mottagande som redan i dag i avgörande delar har havererat.

En sak är att göra en plan för framtida mottagande baserat på antal asylsökande i förhållande till vad som finns tillgängligt i skolor och bostäder och JOBB. En annan sak är att ta tag i den ännu inte planerade framtiden.

 1. Bostäder.
  • Det har byggts för lite i förhållande till befolkningsökningen närmare bestämt 200.000 för lite boenden
 2. JOBB:
  • Bara för ordningens skull så är mediantid den tid då halva kohorten hamnat i “arbete” .
  • Mediantid till arbete är f.n. 8 år MEN det gäller för de asylsökande et. al. som kom för 8 år sedan dvs i en helt annan situation.
  • Bara för något år sedan så var medianen 7 år dvs medianen ökar med ökat antal PUT.
  • I medel har PUT ökat med 7% årligen fram till 2013 (116.000) MEN nu verkar totala antalet bli uppemot 200.000
 3. Skolor
  • Ja självklart så behövs skolplatser i proportion med behov av boende dvs det kan behövas 30-50% skolplatser baserat på PUT. 2014 . . 50 – 100.000 extra . .

Rörande jobben så verkar sysselsättningen “plana ut” mot 60% jämfört med svenskfödda >80%.

 • LÖNER
  • Födda i sverige 240
  • Utrikes födda 141
 • SKATTER
  • Födda i sverige  85
  • Utrikes födda 47

Så de >80% tjänar 70% MER och betalar 80% mer i skatt.

Någon som ser sambanden?

Så beroende på vad som avsågs med ett mottagande kan man ju antingen säga att det blev bra eller så anser man att det “havererat“.

För den enskilde fördubblas dessutom inkomsten när asylersättningen byts mot etableringsersättning.

Gott och väl MEN “etableringsersättning” tas från skattemedel denna ersättning ger EJ till skattemedel.

Därefter möts du av en kompakt bostadsbrist och kommuner som är ovilliga att ta emot fler flyktingar. Du ser därför ingen annan utväg än att köpa en falsk adress.

Bostadsbristen har ju skapats genom att det inte byggts boenden i nivå med befolkningsökningen. Varför fungerar inte “marknadskrafterna” på bostadsmarknaden EJ heller har ett litet barn till miljonprogrammet skapats, VARFÖR?

 1. Man har inte haft kännedom om detta? BS!
 2. De privata aktörerna vill tjäna pengar? Förmodligen en faktor som påverkar!
 3. Har det föregående etablissemanget skapat denna situation med avsikt?
  1. Renoveringar av miljonprogrammet i storleken 400 miljarder skulle ha kunnat skapa 100-200.000 nya lägenheter . . fullt möjligt!
  2. Att tillföra statliga skattemedel under “billiga” former till kommunernas byggande?  . . fullt möjligt!

MEN öppna ögon har alliansen låtit detta ske . .

OSV  . .

Våra politiker måste börja dra slutsatser av att vi numera är ett världsledande nybyggarland. Det går inte att ha genomreglerade bostads- och arbetsmarknader och samtidigt ta emot fler flyktingar per capita än något annat västland.

Ett nybyggarland skall berikas med nybyggare inte med sådana som bidrar lite och kostar mycket . .

En humanitär stormakt kan däremot berikas med sådana som bidrar lite och kostar mycket . .

DVS antingen har vi ett land som drivs som ett nybyggarland eller så driver vi ett land som är en humanitär stormakt vi kan inte ha både och.

Nybyggarland skall företrädesvis berikas med sånana som höjer landets “värde” genom uppfinningar och företagande förträdesvis på en privat marknad. Att privatisera vård, omsorg etc. är ju bara att hoppas på att dessa aktörer är “bättre” på att bedriva vård och omsorg MEN fan trot då den effektivitetsökning som skapas oftast blir till den så värdefulla vinsten i privata företag . .

En humanitär stormakt har mycket pengar att fördela till de som behöver detta. S: -2.000, N: +4.000 behöver mer sägas . .

Sedan det effektivaste sättet att hjälpa människor är där det kostar minst dvs “på plats”

Och nog är det bättre att leva i ett trasproletariat i Sverige än att tvingas vara kvar i krig och nöd?

Det finns cirka 2 miljarder människor som har mindre än 1dollar/dag att leva på dvs 10.000 dollar motsvar 10.000 dagar dvs mer än 25 år för att spara “till resan”

Så bottom line det är inte den värsta nöden som driver de som tar sig hit.

Att ge rent vatten till alla på ett effektivt sätt skulle kosta, om jag räknat rätt, 30 miljarder/år dvs i asylsammanhang.sverige en inte alltför skrämmande siffra 10 kr/år eller $1/år

$3 miljarder år ger 3 miljarder rent vatten per år.

Att hjälpa människor i nöd och elände är aldrig fel MEN eftersom det finns så mycket sådant på vår jord så måste det ske på det effektivaste sättet . . inte genom höga löner och höga kostnader för boenden osv . . . kostnadsläget i de flesta länder är lägre än i Sverige till exempel . .

Sverige håller på att skapa ett parallellsamhälle, där nyanlända försöker hitta vägar runt en stängd bostads- och arbetsmarknad. Det är inte hållbart i längden.”

MEN väldigt många har insett detta under lång tid men anpassat sig till det skapande som pågår snarare än att ta tag i problemet . .

Tyvärr så kan man inte vara PK och samtidigt adressera problemen eftersom “godheten” står i konflikt med “verkligheten” samt sunt förnuft . .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s