Snömos eller retorik i sin prydno

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/svensk-migrationspolitik-bygger-pa-mps-fantasier-11141

Först Thomas skriver skarpt och precist och skakar fram dammråttorna ur sängkläderna. TACK!

“Hösten 2012 sa han i en partiledardebatt att Sverige behöver en debatt om fördelningen av flyktingmottagandet i Europa och att andra länder behöver ta ett större ansvar.”

GOTT och Väl MEN

  • Flyktingar kommer alltid att komma till Sverige i denna context eftersom de fördelas redan
    • MEN asyl och anhöriginvandring är de stora grupperna
  • OCH vad säger att Sverige kommer att få färre asylsökande oaktat hur många andra länder tar emot. Asylsökande har förmodligen preferenser  som gör att det söker sig till Sverige . . dessutom Schengen, JAPP, första EU-land . .
  • En omfördelning av asylsökande hanterar ju asylproblematiken psss flyktingar dvs en fördelning oaktat preferenser eller förstaland

Nog är det väl konstigt att S+M inte kan enas om en enda fråga med så stor betydelse för landet?

ELLER har såväl S som M hittat en “spik att hänga mössan på”?

För hur kan dessa båda partier förlita sig på ett extremt o/e verklighetsfrämmande samt bakåtsträvande parti?

MEN “mycket part och lite verkstad” präglar dessa båda partier . .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s