Moderata tankar om förbättringar i det som många anser vara ett problem…..kan man läsa, mellan raderna iaf, att detta innebär färre???

http://www.ericsoniubbhult.se/

Här är mina 10 konkreta punkter:

1. Skärpning av försörjningskravet vid anhöriginvandring (samma som den moderata arbetsgruppen föreslog förra mandatperioden). Gäller givetvis inte anhöriga som själva har asylskäl.
2. Överväga ändring av preskriptionstiden för ny möjlighet till asylprövning, från 5 till 10 år. Detta skulle kunna minska antalet personer som går under jorden efter avslagsbeslut för att efter fem år få en ny chans att få sitt ärende prövat.
3. Diskutera problemet med “missbruk” av överklagande av asylärenden”. Meningslösa överklaganden fördröjer bara avvisning, vilket inte är bra för vare sig den enskilde eller samhället. Det måste gå att kombinera rättssäkerhet med en realistisk syn på överklagandemöjligheterna.
4. Skärpning av de krav som gäller för asylrätt/uppehållstillstånd som ligger utöver dagens flyktingskäl. Sverige bör prioritera verkliga flyktingar för att kunna ge dessa bästa möjliga mottagande. Även i asylpolitiken måste man kunna prioritera vad som är viktigast, och för mig är det en självklarhet att den som flyr från krig och konflikter ska prioriteras i första hand.
5. Hårdare krav på ID-handlingar, identitetskontroller och ålderskontroller på asylsökande. I vart fall de som kommer från länder där människor i normalfallet har legitimationer.
6. Uppföljning av de förändrade reglerna om skola och vård till illegala invandrare och sk “papperslösa” för att se om detta medfört att fler personer lever gömda idag än tidigare. Om det är så bör reglerna skärpas igen.
7. Ta upp en ny diskussion om det inte är rimligt att svenskt medborgarskap bör erhållas först efter godkända svenskakunskaper och kunskaper om det svenska samhället och våra demokratiska värderingar. Undantag bör rimligen göras för för gamla, sjuka och barn, men för vuxna människor i arbetsför ålder vore ett sådant krav högst rimligt.
8. Avveckla SFI och gör det till en flexibel del av vuxenutbildningen, kopplat till yrkesutbildning mm (det förslag som Alliansen presenterade före valet). Erbjud barnomsorg och studier på heltid!
9. Översyn av hela ersättningssystemet för asylsökande och nyanlända. I dag är ersättningssystemen ett lapptäcke som det är svårt att få överblick över. Olika ersättningar kan både behöva höjas och sänkas, samt måste ge tydligare incitament att komma i egen försörjning. I sammanhanget vill jag tipsa om denna tankeväckande debattartikel i Dagens Industri idag av min tidigare moderate riksdagskollega Helena Rivière som jag arbetade tillsammans med i Socialförsäkringsutskottet 2006-2010. Rubriken på artikeln är “Strama upp reglerna för invandring”. I artikeln berör hon just det här med att dagens ersättningssystem ibland motverkar integration.
10. Långsiktig diskussion om hur man i framtiden ska kvalificera sig till våra ersättningssystem som exempelvis barnbidrag, vårdnadsbidrag och liknande. Det är ingen självklarhet att man direkt ska kvalificera sig till alla våra sociala ersättningssystem och bidragssystem från första dagen. Kanske ska det kopplas till att man först arbetat en tid i Sverige och betalat skatt? Sannolikt skulle en sådan lösning öka acceptansen hos svenska folket att ta emot flyktingar, och det skulle dessutom gå att ta emot fler asylsökande utan att kostnaderna ökar.

Jag är övertygad om att det går att förena en generös svensk asylpolitik med realism och ekonomiskt ansvarstagande. En förutsättningslös diskussion kring dessa tio punkter tror jag skulle vara en bit på väg.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s