Ännu ett försök att inte inse pudelns kärna.

http://stefanolsson.nu/2014/12/19/flyktingpolitiken-reformera-for-att-bevara/

“Kommentarer i punktform redan här i inledningen:

 • Flyktingströmmen till Sverige är just nu större än vad den någonsin har varit tidigare.
 • Kommunerna är hårt pressade av flyktingmottagningen.
 • Det bör gå att skärpa reglerna för vilka som får asyl och vilka som ska tillåtas anhöriginvandra utan att vi blir moraliska monster.
 • Sverige är Europas mest generösa flyktingmottagare och det finns ingen risk för att vi skulle förlora tätplatsen.
 • Den nuvarande flyktingpolitiken saknar bred folklig förankring, men bör kunna få det om den reformeras.
 • Det bör gå att vinna tillbaks de väljare som gick till SD i senaste valet genom en förändrad invandringspolitik utan att SD ”normaliseras”. Tidigare strategier har ändå inte fungerat.


Reflektioner kring detta:
Först

 • flyktingar, kvot-UNHCF, är och har aldrig problemet.
 • Asylsökande lite mera eftersom man inte följer svensk lag
 • De som avvisas och stannar i landet är naturligtvis problem MEN förhoppningsvis finns någon som försörjer dessa.
 • Anhöriginvandringen är ett stort problem eftersom det lagstadgade försörjningsstödet inte tillämpas alls..

Sedan kommentarerna

 • Flyktingströmmen till Sverige är just nu större än vad den någonsin har varit tidigare.
  Nja . . sedan 1980 så har antalet PUT ökat ganska stadigt med dryga 7% årligen. Så vart 10:e år så fördubblas antalet PUT. Dvs den kostnad (försörjningsstöd etc. som erfordras under 40 år kommer att för de senaste tio åren vara 50% av den totala kostnaden dvs kostnaden bara för första generationen pågår i 30 år)
 • Kommunerna är hårt pressade av flyktingmottagningen.
  Javisst konstigt vore det väl annars

  1. Oftast oplanerat vad avser kommunerna
  2. Oftast alldeles för många i kommunerna
  3. Höga krav vad gäller skolor etc. tack vare språk etc.
  4. Det bör gå att skärpa reglerna för vilka som får asyl och vilka som ska tillåtas anhöriginvandra utan att vi blir moraliska monster.
   DESSUTOM borde försörjningskravet användas….
  5. Sverige är Europas mest generösa flyktingmottagare och det finns ingen risk för att vi skulle förlora tätplatsen.
   OCH?? Behöver vi ens vara bland top ten längre??
  6. Den nuvarande flyktingpolitiken saknar bred folklig förankring, men bör kunna få det om den reformeras.
   Det enda som kan ändra förankringen hos folket är att det finns något positivt i denna massinvandring. Att ta medel från utsatta grupper vars medlemmar inte kan byta grupp är omänskligt, äldre trängs ut från arbetsmarknaden, pensionärer, arbetslösa, sjuka etc. “svälts ihjäl. Ta inte bort ersättningar förrän alternativet erbjudits dvs

   • erbjud arbete, ett ok till arbetslösa
   • se till att de sjukskrivna blir friska
   • se till att pensionärerna blir yngre alternativt får jobb
   • Det bör gå att vinna tillbaks de väljare som gick till SD i senaste valet genom en förändrad invandringspolitik utan att SD ”normaliseras”. Tidigare strategier har ändå inte fungerat.
    Varför inte låta SD driva sin politik i stället det finns ingen naturlag som säger att sjuklövern skall bestå . . plocka bort de partier som är samma lika en mobb som driver ett parti är naturligtvis skapad av all de 87%-en

   LITE snömos

   “Jag är en av dem som fram till nu inte oroat mig över volymen, men har tänkt om på grund av den stora strömmen av flyktingar från Syrien. Det är för mig också uppenbart att den hittillsvarande politiken saknar den folkförankring som ett politikområde av denna vikt måste ha. Inte minst är det mitt eget parti som gjort förluster på grund av detta. Till nyvalet i mars vill jag därför se en annan invandringspolitik.”

   Asylsökande nu och då

   Vilket önsketänkande 2014 80.000 OCH 2015 80.000 dream on

   Hur var det då med SD? Frågan om flyktingmottagningens omfattning måste lösas alldeles oavsett vad SD vill. Visst har Sverigedemokraternas framgångar påverkat mig att tänka till, men det är i första hand Migrationsverkets prognoser som jag är mest oroad över. Jag är alltjämt övertygad om att SD:s politik skulle vara katastrofal för landet, inte i det man vill begränsa flyktingmottagningen utan i det att deras politik utsår splittring och misstänksamhet mellan olika grupper i samhället.

   Ja hur tydligare kan man uttala att SD ger svaren utan att erkänna det . .

   MEN det är klart en superdålig politik som verkligen har splittrat landet har skett under alliansens tid . . De som lyckas få ett jobb, och behålla det, är lyckligt lottade lika så de som är bränslet för asylindustrin . . MEN arbetslösa (svenskfödda), sjukskrivna samt pensionärer har satts i en annan grupp . .

   Det är inte “rocket science” att inse att den förda politiken har orsakat det som man oroar sig för och SD vill vända denna trend . . klart etablissemanget och de som jobbar på stödet inte vill på allvar se problemen . . Som att försöka “pinka i byxorna” än en gång . . .

   Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s