Alla människors lika värde

Alla människors lika värde.

Jag har själv börjat skriva mantrat: “allas, minst, lika värde” som ett uttryck för att användningen är egentligen sådan. Mantrat används för att “se till” att vissa grupper får det bättre på andras bekostnad inte nödvändigtvis med rätta dock utan bara för att inte sådana saker som t.ex. det senaste i Östersund skall bli ett problem

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s