Vad är meningen med universiteten?

Härligt!

  • att öka från 5 till 50 % är statistik men i sig ett egenvärde och inte nödvändigtvis en värdeökning som motsvara kostnaderna
  • naturligtvis minskar studier arbetslösheten (sic!) åtminstone primärt
  • PISA är ett måttband vars skala är lika i alla de länder som deltar, dock verkar Sverige anse att våra elever inte tar detta prov på allvar alltså anser man inte att detta speglar kunskapsnivån i landet (sic!)
  • dock verkar det svenska etablissemanget behöva kunniga ingenjörer, bl. a., (50-100.000), varför dessa skall nödvändigtvis tas från andra universitet och läörosäten (utanför sverige) blir dock svårare att förklara
  • en ökning av ingenjörslöner skulle givetvis ge ett ökat intresse för klipska svenska ungdomar att bli ingenjör
  • sedan att varje lärosäte har sin egen betygsskala (kunskap—betyg)) är ju roligt… vilken skola skulle inte ge eleverna bra betyg om finansieringen styrs av examinationsgrad . . . typ ingen eller hur? snacka om att skjuta sig i foten eller i båda benen . .
  • naturligtvis är det som “tillverkas” , kunniga akademiker, frukten av (det politiskt så just nu populära) ingångsvärden plus antal timmar i träning……
  • 60-talets ökning av intag till KTH, maskin, +100% gav efter 5år(utbildningstiden) ett MINSKAT antal examinerade i varje årskull naturligt fick man då införa, som i t. ex. Indien, “förkurser” i vitala ämnen för att få flödet att sedan följa gängse studieplaner ..

MEN
inte är det universitetens “fel” att detta inträffat utan naturligtvis ett mycket dåligt uppdrag utdelat från skattebetalarna eller snarare deras representanter, politikerna.
Om rättvisa, jämlikhet, jämställdhet blir egenintressen framför fakta så blir det på detta vis . . där vi har ämnen såväl som hela högskolor där man snarare skapar en “bra känsla” och bra “åsikter” och “rätt värdegrund”snarare än att skapa akademiker som skapar företag med mervärde (vinster) och allt vad därtill hör: bra arbetsmiljö, bra utveckling, bra löner osv….
svårare än så är det inte om man inte har ett särintresse enbart politiskt betingat (allas lika värde, genus, jämlikhet…..) lättare att jämföra löner (a.k.a. vad som hamnar på kontot) snarare än “lön för mödan”…. Minns att i mitt företag så hade HR ett stort intresse i att “höja” lönerna för gymnasieingenjörer eftersom de var lägre än för akademiska sådana (Master).
Vi bad då företaget att, på bruttonivå utan skatteskillnader, studielån etc. etc.) jämföra när man hade, BRUTTO, fått samma summa totalt . . det som framkom var att högskoleutbildade ingenjörer redan vid 50-55 års ålder “kommit ikapp” brutto. Efter denna egna utredning slutade detta “jämlika” tänkande . .

Patrik Engellau

Tillsammans med några andra personer har jag just avslutat ett tankearbete om de svenska universitetens kris (jo då, de har också en kris som påminner om skolans: betyg som troligen är inflaterade, bristande engagemang hos studenterna, en uppgiven lärarkår) som inom kort kommer att presenteras i bokform. I samband med detta har jag inte lyckats låta bli att ställa mig frågor om den akademiska utbildningens mening och syfte.

Den moderna och ganska nya uppfattningen, inte bara i Sverige utan i praktiskt taget hela västvärlden, är att kunskap är en avgörande produktionsfaktor. Länder som har mycket kunskap (vad det egentligen betyder är oklart, men det lämnar jag därhän) går det bra för, länder som brister i kunskap hamnar på efterkälken. Kunskap är den akademiska världens produkt. Universiteten utvecklar och förmedlar kunskap. Därför har de flesta länder satsat rejält på högre utbildning; i Sverige har den andel av en årskull som bedriver…

View original post 484 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s