Myter hit och myter dit.

http://www.etc.se/debatt/forskning-slar-hal-pa-myter-om-invandring

1. ”Det pågår en massinvandring, om några årtionden kommer svenskar att vara i minoritet i sitt eget land”.

Andel med utländsk bakgrund 20,7%. Ökning årligen är 0,5-0,6% enheter
2060 dvs om 45 år är det 20-25%-enheter till dvsuppemot 45%
Snacka om myter. Källa SCB befokningsstatistik….

2. ”Invandring leder till ekonomiska förluster för mottagarländerna”.

OJ men mediantid till arbete 8 år och ökande plus endast knappt 60% sysselsatta medan svenskfödda jobbar till över 80% vem är myten

Fel. Flera aktuella internationella studier visar på positiva tillväxteffekter av invandring. Dessa uppstår bland annat av att invandring bidrar till ökad export, ökad specialisering på arbetsmarknaden samt motverkar kompetensbrist och arbetskraftsbrist.

MEN eftersom Sverige tar emot så många fler och eftersom den skröna ETC försöker driva minsann jämförs med icke jämförbara länder HÄPP

Forskningen visar att invandring bidrar till ökad export.

Tvärtom har många visat att detta är också en myt, invandring påverkar inte.

3. ”Invandring innebär en stor belastning på stats­budgeten”.

Ja om varje kohort i dagens läge ökar på den årliga kostnaden med nästan 10 miljarder och den totala årliga kostnaden är 2-300 miljarder är det riktigt illa. Då till och med FR och andra säger att det kostar så då nog jä..ar kostar det. För att inte tala om dessa undanträngningseffekter.

4. ”Alla utrikesfödda som kommer till Sverige lever på bidrag”.

Nja om sysselsättningsgraden är 60% i arbetsför ålder så är givetvis inte alla helt bidragsberoende men per capita så bidrar svenskfödda dubbelt så mycket som en utlandsfödd.

Och sedan om det tar lång tid att komma i arbete lever man då på kärlek eller har man då bidrag. Om man förklarar bort alla bidrag så finns ju inga bidrag längre…OJ

5. ”Invandringen leder till lönedumpning och invandrarna tar jobben från svenskar”.

Nej det är klart om man inte kommer i arbete så påverkar man ju inte genom att ta jobb. Och jovisst så har invandringen fått undanträngningseffekter överallt där löneutfyllnader via bidrag görs.

6.” Det är omöjligt att ha ett socialt skyddsnät och samtidigt välkomna alla”.

Inte för hur många som helst en invandrare kan vi lätt ta hand om utan att ens märka. Däremot 100 miljoner skulle göra en jä..la skillnad.

7. ”Solidaritet kräver likhet”.

Alla människors lika värde som i svensk vänsters tankar egentligen är alla människors MINST lika värde dvs någon invandrare som inte får lika mycket som exemplet skall naturligtvis ha detta. Man kan inte i stället säga att någon får för mycket.

Och återigen internationell forskning…varför inte undersöka sverige eftersom det är det som jämförs.

8. ”Invandrare måste vara beredda att assimilera sig”.

Snömos

9. ”De flesta flyktingar är ekonomiska migranter”.

Här har man rätt MEN fel de flesta migranter är inte flyktingar utan just ekonomiska lycksökare.

ADAM FRÄNDELID (V)
KOMMUNPOLITIKER FRÅN VÄNERSBORG

Hemskt: Hela inlägget luktade vänster men jag läste inte V förrän nu.

Dvs detta är en agenda och inte något som relaterar till en verklighet utan bara:
Fiction NOT Facts.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s