Varför inte ta ansvar för det man gör, tänk i förväg.

Plockat i:

http://www.centerpartiet.se/wp-content/uploads/2015/01/RapportIntegration.pdf
http://www.samtiden.nu/9373/integration-ett-noaord-pa-modet/#sthash.XWGuv68H.dpbs

Förfärligt dokument som flyttar problemet till de som aldrig bett om detta.

Först kommer brasklappen som C varit till stor del delaktiga i.

OCH AL har väl skott sig själv ganska ordentligt på sitt eget boende(n)?

Sveriges bristfälliga mottagande av människor som sökt sig hit från krig och förföljelse har på senare år utvecklats till
en av de verkligt stora samhällsutmaningar vårt land står inför. Det behövs nu tydliga lösningar som gör mottagandet
mycket bättre.

Vem har sagt att vi skall ta emot alla de som kommer hit ad hoc?

Ett bristfälligt mottagande är inte på kartan utan fastmer ett alltför stort mottagande!

OCH C har varit delaktiga under åtta år, varför ens i “fyllan och villan” hitta på “förslag” för att förbättra? Under dessa år har nästan 800.000 “tagits emot”
BEHÖVER MAN VARA UTBILDAD RAKETFORSKARE FÖR ATT FÖRSTÅ ATT EN IGNORANS INTE FUNGERAR.

Ett antal “hittepå spikar att hänga mössan på”:

 • Utanförskapet i Sverige är fortfarande för stort.
 • Alltför många har inte ett jobb att gå till.

Särskilt stort är utanförskapet bland:

 • unga
 • personer med funktionsnedsättning

och

 • utrikes födda.

MEN hur ser C på:

 • sjukskrivna
 • arbetslösa generellt
 • dolt arbetslösa

Förmodligen är vissa grupper inte lika intressanta.
Till exempel varför inte “kvotera in” de som är yngre än 67 ifall de vill jobba?
Detta ger mer pension till individen och skapar samtidigt mer skattemedel vilket ju kan användas för det som samhället behöver pengar till.

För inte är det så i C värld att antal jobb är begränsat, eller hur AL?

Centerpartiet har därför föreslagit en fördjupad jobblinje som ska skapa bättre villkor för jobbskapande små och medelstora företag, och som därmed kan öppna upp
arbetsmarknaden för fler.

Fördjupad jobblinje luktar ökad kostnad för oss skattebetalare . . .

Fler nya jobb i växande småföretag är avgörande för alla de som nu sitter fast i utanförskap och inte minst för de nyanlända flyktingarna.
Men det är också nödvändigt med konkreta åtgärder för att förbättra själva mottagandet.

För alla som saknar jobb är väl “fler nya jobb” “avgörande”, eller hur?
Varför sätta grupp mot grupp?
Skall medborgarna städa efter alliansens mycket dåliga hantering de senaste åtta åren . .
dels
för många
dels
för dåligt mottagande
dels
för lite jobb

Kan man förvänta sig något annat än det som hänt?
NEJ naturligtvis inte!
MEN
hur har dessa raketforskare i C kunna undvika i åtta år att se verkligheten?

NU tar vi tag i de tjugo!

Från utanförskap direkt till jobb

 • Inför lära-svenska-praktik med lägre lön
  1. Så skall kollegor och arbetskamrater ägna sin tid på att “hjälpa” i stället för att berika sitt eget CV och sin egen “performance” kommer någon få mer betalt för detta?
   Detta är ju också en kostnad för hårt arbetande skattebetalare……
  2. En dold kostnad för dem som “drabbas” av berikningen
 • Möjliggör spårbyte till arbetskraftsinvandring från dag ett
  1. Vadå spår byte?

  2. Alla sådana spårbyten kommer av sig självt ifall det blir aktuellt.
  3. Ifall det skapas är det ju återigen sådant som drabbar ossa andra både genom kostnader såväl som utträngning
 • Det ska alltid löna sig att börja jobba: inför en stegvis avtrappning av etableringsstödet vid jobb
  1. . . stegvis avtrappning av etableringsstödet vid jobb.
   Jamen då är det ju både en kostnad för oss skattebetalare plus en utträngningseffekt….
 • Inled inventering och validering av kompetenser och utbildning från första dagen
  1. . . Vad menas?
   Inventering dvs ett CV??
  2. Validering hur då? Prov eller?….
  3. Utbildning såväl som identitetshandlingar osv måste väl finnas från dag 1
   Man kan väl inte kontrollera något om personer (f.n. 95%) är papperslösa, eller hur?
   Dvs förutsättningar för detta finns ju inte, eller hur?

 • Gör det lättare att komplettera sin utbildning och gör det möjligt att kombinera Svenska för Invandrare (SFI) med andra former av språkinlärning knutna till yrkeskunskap (SFY och SFX).
  1. Vaddå lättare?
   som vanligt identitet osv är a och o för att detta skall hamna rätt förstår dock inte logiken utan bara att man har ett spel för gallerierna!
   Återigen det saknas uppenbarligen grundläggande utbildning för att vara attraktiva på den svenska arbetsmarknaden!
   Vad säger det och vilka konsekvenser får detta?
   JO naturligtvis det kostar och det tar tid!
   Och tid är också kostnader i vårt bidragssystem!
 • Använd civilsamhället som mentorer för nyanlända
  1. Där kom den igen ja . .
   Inte pratas om att dessa “mentorer” skall avlönas utan pengarna landar på de som “håller på” med invandringen . . tolkar, assistenter osv osv
 • Reformera Arbetsförmedlingen och inför en jobbfixarpeng
  1. Där kom den om igen ja . .
   Inte pratas om att dessa “mentorer” skall avlönas utan pengarna landar på de som “håller på” med invandringen . . tolkar, assistenter osv osv
 • Inför en trygg flexibilitet med rättvisa turordningsregler baserade på kompetens
  1. Där kom en helt onödig grej . .
   dels
   turordningsregler gäller bara de med tillsvidareanställningar
   dels
   så är kompetenskraven redan tagit i beaktande
   MEN
   sedan länge är det legio att arbetsgivaren väljer “de bästa”
   och
   inte bara vad som behövs
   men inte skall väl det ändras bara för att vi ideligen har oväntade besök?

Snabbare vägar till värdigt boende
Jaa wtf är detta?
Värdigt boende?

 • Inför första boende-garanti vid kommunmottagandet
  1. Och om man inte kan garantera boenden?
   Ska man då vägra att ta emot?
 • Bygg tillfälliga modullägenheter för att underlätta kommunmottagandet
  1. Varför inte bygga “riktiga” lägenheter?
   Om planeringen trots åtta år i regeringsställning har man låtit bostadsbristen öka till nästan 250.000 boenden varför inte minska intaget tills man byggt ikapp?
   Ska man då vägra att ta emot kanske?
 • Utnyttja möjligheten att finna anvisningsbostäder på landsbygden
  1. Möjligheten? Bostadsbristen gäller väl överallt?
   Det finns inte lägenheter därför “tillfälliga modullägenheter”, eller hur?
   Om planeringen trots åtta år i regeringsställning har man låtit bostadsbristen öka till nästan 250.000 boenden varför inte minska intaget tills man byggt ikapp?
   Ska man då vägra att ta emot kanske, i stället för att skapa ovärdiga boenden?
 • Förbättrade upphandlingar för asylboenden med krav på kvalitet, tillsyn och rimlig ersättning
  1. Förbättrade upphandlingar för asylboenden?
   Om man gör samma sak om och om igen så brukar man lära sig den s.k. “Learning Curve”
  2. Efter decennier av asylboenden borde den som jobbat med detta dvs senast alliansen ha definierat och förfinat kraven till en otroligt bra specifikation, eller hu?
   Alltså följer man inte sina egna regler!
  3. Kvalitet är ju
   CheckPlanActDo

  4. Tillsyn? Vaddå vuxna människor som förväntas sköta sin egen ekonomi, ett jobb, ett boende osv?? Vad menar man
  5. Rimlig ersättning?
   Allt styrs ju av tillgång och efterfrågan såväl som hur “tvingande” det är att skapa dessa boenden . . hur ser vinsterna ut i dessa bolag i asylindustrin, “Rest your case C”
 • Erbjud sysselsättning på alla asylboenden
  1. Tippsch!

  2. Dammsuga
  3. Torka golv
  4. Städa toaletter och bad och duschrum
  5. Tvätta kläder
  6. Handla och hämta förnödenheter
  7. OSV
  8. OCH allt under ett personligt och kollektivt ansvar

 • Större drivkraft för fler hyresrätter genom en friare hyressättning.
  1. MEN
   hur tänker man??
   Tillgång och efterfrågan styr väl här också?
   Att vi inte fått fler hyresrätter är naturligtvis två saker
   dels
   har vi inte haft råd att bygga ikapp bostadsbristen (500 miljarder sparat här)
   dels
   vill fastighetsägarna privat som kommunal “tjäna pengar”
   dvsman strider med näbbar och klor för att få mer pengar till hyrorna
   Senaste jippot är att renovera miljonprogrammen för 400 miljarder,
   hyresgästerna betalar och vem driver detta projekt?
   Googla vet jag!

Ge kommunerna en ärlig chans att erbjuda ett bra mottagande

 • Inför intensivkurser i svenska för alla nyanlända barn
  1. Lärare kostar men naturligtvis skall dessa behärska både hemspråk och svenska MEN vad krävs för att uppnå god kvalité?
   Där kom den igen kostar skjortan!
 • Ge full ekonomisk kompensation till kommunerna
  1. Nonsens!
   Chefs ideologen för detta fantastiska experiment under åtta år FR har sagt att det tvärtom är berikande så vi bör genast minska de kommunala skatteutjämningsbidragen
 • Krav på tidig samverkan från Migrationsverket
  1. Om man inte på decennier och speciellt de senaste åtta åren insett detta kan man, med fog, undra om man någonsin skulle kunna få detta att hända?
   Kanske genom att lägga ned Migrationsverket?
 • Säkerställ att Migrationsverket kan driva asylboenden i egen regi
  1. MEN
   egen regi är väl att man betalar?
   egen regi verkar vara rena rama snömoset
 • Reformera beräkningsgrunden för läns- och kommuntal
  1. WTF är detta?
   antagliget att gå mot de fakta som FR pratat om dvs berikningen
   nä men ifall det fattas pengar vet vi vem som spenderas dom 😉
  2. </ol

  3. Möjliggör alternativa boendeformer för ensamkommande flyktingbarn
   1. Nu blir man rädd
    WTF är ytterligare alternativ?
    adoption
    giftermål
    för redan finns ju de flesta boendeformer redan etablerade runt om i landet
   2. sedan är det väl lämpligt att
    dels
    säkra identiteten inklusive ålder och ursprung samt anhöriga annorstädes
    dels
    villkora PUT osv med att familjen verkligen inte finns

   SEDAN kommer de riktigt hemska flosklerna:

   • En unik flyktingsituation
    1. Nej då det har alltid varit miljoner och åter miljoner på flykt!
   • Ett flyktingmottagande i oreda
    1. JAPP speciellt de senaste åtta åren, varför låta dessa arkitekter som misslyckats i åtta år ens försöka igen?
    2. </ol

    3. Ett närodlat flyktingmottagande
     1. Mot regeringens handlingsförlamning vill Centerpartiet ställa en konkret och jordnära politik.
      Nu kom den: “Vi har regerat i åtta år och trots ett kaos anser vi oss ha ansvarsfrihet”
      medan man kräver ansvar från en regering som inte ens har sin egen budget, trams!

   Sedan fortsätter samma agenda bara ännu mer detaljerad . .varför?

   Ja inte finns mycket användbart i detta ja förutom för de progressiva och de verklighetsfrämmande i alliansens släptåg.

   Akta er för Centerns politik den leder till riktigt elände!

   Advertisements

  5 thoughts on “Varför inte ta ansvar för det man gör, tänk i förväg.”

   1. Tack Joy

    Och som du såg så tröttnade jag också efter ett par varv med snömos.

    Att dom orkar gång efter annan beskriva en verklighet såväl som ett tänkt framtida tillstånd som varken finns eller kommer att finnas.

    Som en kunnig ekonom sagt så tar det 3-4 generationer innan en invandring är lönsam . . . vem vill vänta så länge på “pay-back”

    //PS

    Like

  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Google+ photo

  You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  w

  Connecting to %s