Arbetslöshetens rätta ansikte dock med mycket smink och rouge och ögonskugga osv….

http://www.dagenssamhalle.se/kronika/arbetsloeshetens-raetta-ansikte-13390Arbetslöshetens rätta ansikte

Men att älta ”massarbetslöshet” som inte existerar och att räkna studerande ungdomar som ”arbetslösa” är kontraproduktivt.

Beräkningar på gruppen 20-64 borde vara helt relevant försåvitt vi inte bara skapar högskoleutbildade i vårt utbildningssystem mer.
MEN naturligtvis finns många som inte deltar i höskolan…

Det visar sig snabbt när statistiken bryts ner i mer begripliga delar.
Publicerad: 29 januari 2015 kl 06:00
För oss som bryr oss mer om statistik än politik är Statistiska centralbyrån, SKL:s databas Kolada och Bolagsverket viktiga platser. Det är bland annat dit vi flyr för upplysning när politiker och medier blir förhäxade av enskildheter och undantagen höjs till regel.

Ta arbetslösheten. Den är en snårskog av data. Genom att trivialisera detta mänskliga elände till ett medelvärde på 7–8 procent och därefter nöta in ordet ”massarbetslöshet” etsas oro in i människors medvetande:

…….

Visst kan detta hända. Men det är inte på långa vägar lika sannolikt för alla.

Näe naturligtvis de flesta arbetsgivare vill ha “bang for the bucks” dvs man kan och gör verkligen så i dagens situation att man väljer “den bästa för jobbet”.
Vad skall annars ett vinstdrivande företag göra? Finns bara en sak och det är att se till att få skattefinansierad arbetskraft, vilket vi tyvärr har alltför gott om.

Om du är ung, lågutbildad, utrikes född, är svag i svenska, har ”fel” hudfärg och bor på fel plats är oddsen tuffa.

 • ung a.k.a. lite erfarenhet
 • lågutbildad ja vem anställs som läkare med grundskolekompetens
 • utrikes född ingår inte i befattningsbeskrivningen som specifik kompetens annat än i speciella fall men är då ett plus
 • är svag i svenska jaa inte fungerar Mandarin eller Japanska i vården eller på äldreboenden generellt
 • har ”fel” hudfärg nja hudfärg finns, generellt, inte i kraven
 • bor på fel plats nja generellt så är Sverige det AF anvisar jobb till, förstår inte vad boplats kommer in i regelsystemet
 • oddsen tuffa jajamensan eller snarare låga och av förklarliga skäl…. MED låga poäng i sitt CV så har man svårt . . ja om man inte tillämpar en omvänd diskriminering MEN varför skulle företaget med egna medel justera att arbetskraften inte ät i fas med arbetena?

Om du däremot är erfaren, inrikes född, etnisk svensk, högutbildad och bor i Stockholm är sannolikheten att hamna på backen väldigt liten.

 • Om du däremot är erfaren ja naturligtvis
 • inrikes född om ingående i kraven men sällsynt
 • etnisk svensk har inte sett sådana krav mer än i militära sammanhang (medborgarskap)
 • högutbildad ja vi har jobb där detta är väldigt meriterande läkare t.ex.
 • bor i Stockholm ja de flesta jobben finns i storstäder som konsekvens av en centralisering av företagande såväl som myndigheter . .
 • japp som jag brukar säga “Hellre rik och frisk än fattig och sjuk” dvs arbetsmarknaden styrs av självklarheter i den marknadsekonomi vi har

Sedan kommer en analys av siffror, en riktigt “tyck synd om” litania MEN tyvärr så här fungerar det i vårt konkurrenssamhälle. Sedan att de gosa fördelar från oss under de goda till de längst ned är ju bara att progressivt fördela MEN inte röra den egna gruppen. Ett spenderande av andras . .

MEN varför förvånas av att verkligheten om man mäter rätt stämmer?

Låt oss börja med hur olyckan att stå utan jobb fördelar sig bland vuxna mellan 15 och 74 år:

Ja där kom den 15 – 74 jävla dravel!

Vid 7 börjar du grundskola efter klass 1 är du 8 år, lägg därtill 9 år då är du på 16 år.
Dvs en årskull direkt strukturellt arbetslösa sedan krävs en gymnasial utbildning 3 år plus praktik så HÄPP! 20 – ?? är de relevanta tendentiöst så det förslår . .
OCH sedan 74 dravel de flesta blir med det okända kravet i annonserna UNG ut-fasade redan innan 65 . .
så naturligtvis tendentiöst igen . .

MEN att man mitt i livet har jobb är ju inbyggt i systemet!
OCH det finns många med bra meriter i denna grupp som är unga sas.

är det de utrikes födda som har det riktigt svårt.

ja men är det orättvist eller ojämlikt?

förmodligen ingetdera då de krav som ställs är så höga dvs vi har inte arbete till denna grupp trist men sant MEN vems problem är det?

Sedan kommer:

Utbildning är i sammanhanget en ytterst viktig faktor.

en raketforskare har talat! Ifall de absolut flesta jobben kräver någon form av högskolekompetens så pehöver man inte vara Einstein för att förstå att de med relevant (bästa) utbildning tar jobben.

Mot den bakgrunden är det klokt att debatten alltmer handlar om hur utrikes födda fortare ska få bra utbildning, hur lågutbildade över huvud taget ska få jobb och hur de redan vidareutbildades examina från andra länder smidigare kan accepteras i Sverige.

MEN säger detta inte att vi importerar ett problem som kostar resurser både rörande försörjning såväl som utträngning i utbildningssystemet?

Vad skulle debatten mynna ut i?
fortare?? ja TTT så 3-5 år från gymnasium till högskola plus språk 4-7 typ år
arbetskraft som inte behövs i vårt samhälle?? flytta denna arbetskraft till de låglöneländer dit svenska företag har flyttat jobben
och acceptera examina?? finns redan bra tester för detta MEN det faller inte alltid så väl ut

Hela artikeln försöker argumentera mot bättre vetande….ifall vi inte väljer vilka som får komma hit till ett system med brutal konkurrens där sjuka och äldre osv osv fasas ut hur skall de som kommer hit och landar i samma lika grupp enklare få jobb????

Vi har ett strukturellt problem i vår marknadsekonomi såväl som att vi inte väljer rätt “ny arbetskraft” utan de som kommer har andra kvalitéer som inte passar in som hand i handske precis….
Vad ger detta annat än precis den situation vi har det är problemet!

Att älta allmän ”massarbetslöshet” som inte existerar och att räkna studerande ungdomar som ”arbetslösa” är kontraproduktivt. Då signalerar man att det finns en arbetsmarknad som inte längre finns kvar i denna globaliseringens, kunskapskravens och digitaliseringens tid.

Som jag skrev ovan räkna från 20-64 så får man siffror som “stämmer”
att sedan de PK försöker med näbbar och klor minska gapet mellan svensk och utlandsfödda genom trixandet med 16-74 osv är riktigt oseriöst

OCH också oseriöst av Mats Edman att inte påtala att denna tendentiösa statistik är skapat för att legitimera en icke existerande plan genom att luras med siffrorna

Advertisements

One thought on “Arbetslöshetens rätta ansikte dock med mycket smink och rouge och ögonskugga osv….”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s