FP – Antalet flyktingar måste få diskuteras

Petterssons gör skillnad!

INVANDRING. Asylinvandringens storlek har varit ­tabu i debatten. Men inget tyder på att flyktingströmmen avtar. Vi uppmanar därför parterna i decemberöverenskommelsen att snarast tillsätta en expertkommission, skriver folkpartisterna Jenny Sonesson och Ulrica Westerlund på SvD. 

View original post 151 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s