Kommunerna måste räkna människor

Kommunerna måste räkna människor.

Jaa verkligheten finns ju där ute någonstans och ju längre bort manär desto lättare är det att se en verklighet som inmte finns.

Jag kanske har små händer men . . .

Flyktingmottagningen till landet avgörs på nationell nivå.

Ja om man med flyktingar menar UNHCF gott och väl men sällan har dessa flyktingat varit ett problem i samhället, tvärtom . .

Sedan har vi då det som kallas flyktingar men som krasst är asylsökande.
Varför behöver någon vara “passlös” joo antingen genom ren och skär otur (tappat!) eller så genom det vanliga att den identitet som passet visar är inte asylskäl nog . . flykting??

Vi avgör väldigt lite ens på nationell nivå eftersom vi inte kräver identitet . . ålder etc. etc. som finns stipulerat i våra regler . .

MEN som vanligt så landar en diskussion om lagar och regler oftast i en “snyfthistoria” rörande någon . . dvs få fall hanteras enligt regler utan det mesta sker genom undantag OCH skulle något mot förmodan av MV hanteras "by the book" skriker hela MSM om krav på undantag.

Jag är bekymrad. Om inget radikalt görs angående dessa frågor tror jag att vi snart riskerar att börja se avhopp av kommunpolitiker som inte vill vara med längre.

Josefin där är vi samma lika, bekymrade. Dock något radikalt borde ha gjorts långt tidigare.
MEN vi har under det senaste decenniet underlåtit att göra det nödvändiga.
I stället har vi i tron “har vi tur så behöver vi inte göra något alls” . . . “någon annan fixar . . .” eller helt enkelt GSG-principen . .

Sedan

Som inte klarar av att göra de nedskärningar av ordinarie verksamhet som krävs.

vad menar tösen . . .?? Varför?? skatten minskar ju inte de facto…

Som ser standarden och ambitionsnivån på bostäder, skola, vård etc pressas ner. Och som helt enkelt inte klarar av att försvara och ta hand om den situation som uppstått.

Man skulle satt stopp . . . och tagit ansvar för sina egna beslut och inte “slickat r_v” rörande någon annans beslut MEN den PK eliten har verkligen som i en totalitär stat rensat ut alla som har en annorlunda åsikt dock den som skulle ha kunnat rädda oss.

Att ta hand om den situation som uppstått kan ju göras genom att städa
MEN om någon städar och en massa andra springer runt och rör till det vad blir resulta av städningen? NOLL!

Något tak på antal flyktingar behöver vi inte sätta nu.

JO precis detta skulle varit gjort igår eftersom vi inte har en infrastruktur som är dimensionerad för detta inflöde av 100.000+ årligen.
Bostäder fattas 250.000 boenden vi behöver dessutom bygga 50.000 årligen . . .
OCH pengarna finns inte de har ätits upp av andra saker, dvs konsumtion i stället för investeringar.

Däremot ska vi ha det som en blåslampa i baken: misslyckas vi med flyktingmottagandet (utifrån den ambitionsnivå vi har på hur samhället ska se ut), så är det den nödlösning som återstår.

Vi är redan där . . jordbävningen har skett . . konsekvensen är en tsunami som kommer att skaka oss . . vi bör krisplanera och agera omgående . . .

Det är ren logik, för någon som är beredd att ta ansvar och göra det som krävs.

Javisst är det ren logik
MEN att tillämpa “ren logik” med fel fakta leder inte rätt . .

 1. Vi lånar redan nu pengar
 2. tillväxten per capita är 0 (NOLL) dvs all tillväxt har konsumerats genom dett klumpiga hanterande av invandrare
  1. Sverker Åström ansåg tvärtemot även den tidens progressiva etablissemang att ett krasst urval av de bästa skulle gynna bäst
  2. “Cherry-picking” dränerar förvisso avreseländer men gagnar oss
  3. ett odefinierat inflöde vars innehåll mörkas av de som kommer såväl som MSM et. al. kan inte med bästa vilja i världen anses vara en grogrund för en bra framtid
  4. så antingen skall vi vara egoistiska och bara “ta de bästa”
   eller så
   skall vi ta de “sämsta”
   eller så
   “vi tager vad vi haver”dvs inte en susning??

  så naturligtvis måste vi se sanningen i vitögat och kanske ge upp detta att vi både skall hjälpa andra MEN samtidigt få det bättre själva. MEN att i en ren godhet osjälviskt hjälpa andra skulle förmodligen ske bättre på plats

 3. På plats ja . . . då kostar det och vi får inget tillbaka
 4. men krasst . . även dagens invandring kostar i generationer så vad är skillnaden?
 5. joo myten om de berikning som invandringen ger
 6. och skrönan att människor på flykt etc. ??
  1. av 3 miljarder som behöver hjälp så finns det många områden där det går att hjälpa och vi tvingas då välja men bättre det än låta någon annan ta samma beslut
  2. skapa ordning i dessa områden inte alla områden är a priori fattiga MEN deras nturtillgångar byts mot vapen och dyra förnödenheter exporterade även från oss

Så notan:
Bostadsbristen 500 miljarder eller trångboddhet och naturligtvis fungerar det i de “samhällsnyttiga” som de privata fastigheterna där man redan nu klämmer ihop folk snarare än att bygga nytt.

MEN vi har ju också många privata, enskilt ägda, fastigheter naturligtvis måste vi i progressiv anda öka kostnaderna även för dessa för inte kan det väl vara så att de som hyr skall betala en hyra på en oreglerad, skapad, marknad bara?

Alla som bor borde väl rimligtvis betala vad det kostar . . dvs en kvadratmeter var det än är ska, mhtt ålder, anläggningskostnad etc. kosta samma lika . . att ge sig på de som är längst ned (hyresgäster i 1:a 2:a ..hand)

Sedan 100 miljarder årligen dessutom . . kostar osså!

Så vi har inte råd MEN varför inte kalla en spade för en spade
Dvs de som är längst ner får ett lyft och dom som är näst längst ner slår i golvet med en smäll . .

Liberalt nja snarare ett grupp mot grupp tänkande från en grupp som inte berörs….
briljant från proffs tyckare….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s