Verkligheten. . . i vinden

http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/vindkraft/article3086639.ece

Så avstånden borde vara: 1,5km ja säg 2km då.
Dvs en area på 1x1km krävs för varje snurra . .
100ha ganska stor areal alltså . . .

3000 vindsnurror blir 3.000 km*km dvs Blekinges yta ger 10% av vår el.

Lappland är 30 gånger dvs räcker gott och väl . . bara en tredjedel behöver tas i anspråk ..

MAN häpnar över denna miljövänlige energiproduktion och den ger naturligtvis med koldioxid till vår miljö, våra växter, också ja jämfört med kärnkraft . . .

http://sv.wikipedia.org/wiki/Forsmarks_k%C3%A4rnkraftverk

Forsmark typ 100 km*km och motsvarar typ vår vindkraftsproduktion.

Dagens vindkraftverk står för tätt. De skulle behöva stå dubbelt så långt från varandra för att producera maximalt med energi, säger två forskare.

ANNONS

TurbulensvindkraftparkVindkraftverk

Tipsa
Skriv ut
Större text
I dag står turbinerna i stora vindkraftparker ofta 5-7 rotordiametrar från varandra. Eftersom diametern på nya turbiner ofta hamnar uppåt 100 meter betyder det att avståndet mellan vindkraftverken ligger mellan 500 och 700 meter.

Men för att få ut maximal produktion från varje vindkraftverk borde avståndet vara det dubbla, menar den amerikanska turbulensexperten Charles Meneveau och hans belgiska kollega professor Louis Sardella.

Efter försök i vindtunnlar och simuleringar har de båda forskarna kommit fram till att vindkraftverken borde stå cirka 15 rotordiametrar från varandra.

– Det stämmer om man bara ser till produktionen för varje enskild vindturbin och om man kan placera turbinerna på en obegränsad yta. Men verkligheten ser oftast annorlunda ut, säger Jan-Åke Dahlberg på Vattenfall, som studerat problematiken i drygt trettio år

– På land måste man ibland bygga vägar och dra fram elledningar som medför att kostnaderna ökar om turbinerna sprids ut på en stor yta.

Ett annat exempel på krocken mellan teori och praktik är den stora havsbaserade vindkraftparken Lillgrund i Öresund. Lillgrund med 48 stora vindkraftverk och en total installerad effekt på 110 MW.

Planeringen började redan 1997. Vattenfall tog över projektet i november 2004, när alla tillstånd var på plats. Men då var den typ av vindkraftverk som hade planerats nästan tio år tidigare redan föråldrade.

Vattenfall var tvungna att begära nya tillstånd för större och modernare vindkraftverk, men eftersom ytan för projektet var densamma placerades vindkraftverken tätare, cirka fyra rotordiametrar från varandra.

– Ju fler turbiner man placerar på en given yta, desto större blir produktionen, men då ökar också förlusterna på grund av att turbinerna stjäl energi från varandra, säger Jan-Åke Dahlberg.

– Även belastningarna på blad och övrig struktur ökar då turbinerna längre bak arbetar i vaken (läområdet, red.anm) som bildas av turbinerna längre fram.

För några år sedan var det här problemet inte akut, eftersom varken vindkraftparkerna eller turbinerna var så stora.

Nu byggs parker med hundratals, i vissa fall tusentals, stora turbiner och då blir placeringen av vindkraftverken allt viktigare.

– Att förstå vad som händer i de riktigt stora parkerna är frågor som många i branschen arbetar med just nu, säger Jan-Åke Dahlberg.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s