Från integration till assimilering

http://erixon.com/blogg/2015/03/fran-integration-till-assimilering/

Allianspartierna borde göra är att tala klartext: Invandringen 1) kostar pengar, 2) ökar bidragsberoendet, 3) sänker skolkvaliteten, 4) ökar utanförskapet, 5) kräver liberalare arbetsmarknad och lägre ingångslöner på bekostnad av den “svenska modellen”, och 6) riskerar att skapa allvarliga motsättningar i samhället.

  1. Och väldigt mycket, check
  2. självklart av olika, icke föränderliga skäl, check
  3. självklart av självklara skäl, check
  4. MJA utanförskapet finns där och minskas inte, NOT check om vi inte medelvärdesbildar över ALLA förstås
  5. inte självklart att det fungerar så eftersom det är kopplat med [2] NOT check
  6. PSSS [4] finns redan motsättningarna NOT check

Att, som hittills, idiotförklara väljarna och tro att man kan lura dem med vilseledande retorik, är främsta skälet till att SD ökar.

Ja inte är det rätt att dölja den verklighet som man skapar.
ELLER så är det den politik man för.
OCH då vill man naturligtvis rösta på ett parti som har en annan politik.
OCH det är väl OK om bara ett parti vill ta hand om den verklighet som råder att väljarna i demokratisk ande röstar på dem.
Att sjuklövern skall ändra politik är väl ganska dumt bättre då med nya partier och nya politiker för ärligt talat det som skett de senaste decennierna är så dumt att alla politiker som medverkat borde på livstids utvisning från politiken. Jobb i vården i stället kanske?

Man kan begära större ärlighet av svenska partier.

Där kom den igen!
Varför ge helt komplett odugliga politiker förnyat förtroende…..?
Ungefär som att be pensionärer att bli yngre . . lika jäv.a omöjligt….

Istället för integration, det vill säga “process som leder till att skilda enheter förenas” (Nationalencyklopedin), ska det politiska målet från och med 2015 vara assimilisation, det vill säga “omvandling till större likhet med omgivningen” (Norstedts ordbok).

Underlättas för varje minskning av volymerna, eller hur?

Denna integrationstankegång har försatt det svenska i en extremt svag position och många medborgare upplever att svenska politiker övergivit det svenska och anser att alla andra kulturer i världen är bättre än den svenska. De som hävdar att i Sverige ska svensk kultur, traditon och sociala koder vara normen har av både vänsteraktivister, medier och borgerliga politiker stämplats som främlingsfientliga rasister. Det är tröttsamma utfall som bevisar hur låg, osaklig och obegåvad samhällsdebatten blivit. Man går till personangrepp istället för att tänka efter och resonera i sak.

BRA, alla borde klippa in detta på sina sidor!

Enligt lärarvikarien som höll i lektionen ifrågasatte en av eleverna Förintelsen och sade att ”judarna bara ljuger”. Lärarvikarien sade emot, men fick efteråt kritik av en samordnare på skolan för hur han hade hanterat situationen. ”Du får också ha i bakhuvudet att det vi betraktar som historia är den historia som vi har tagit del av. När vi har andra elever som har tagit del av andra historieböcker är det ingen idé att vi diskuterar fakta mot fakta”, sade samordnaren enligt en ljudinspelning som Helsingborgs Dagblad tagit del av.

MJAA inte bara detta om historien utan kanske fastmer den samhällsordning etc. som tydliggjordes i 1984……

Men den som gör rätt, får kritik (ofta för att vara rasist och främlingsfientlig) eftersom integrationsambitionerna i Sverige är överordnat allt annat, också fakta. Det är därför vi förväntas nicka instämmande till primitiva, barbariska och falska uppfattningar, så länge invandrare framför dem. De svenska värderingarna är bara en röst bland många andra. Det svenska får inte vara överordnat andra. Om exempelvis palestinska skolböcker utmålar judar som apor borde svenska skolböcker också ta med detta perspektiv.

Bra beskrivning

Är det verkligen denna integration vi vill ha?

Mitt svar är: Absolut inte!

NJAA Vi vill faktiskt inte ens ha integration (nästa stycke)

Istället för denna idioti borde Allianspartiet göra som världens mest framgångsrika invandrarland, USA, och sätta assimilering som mål för invandringspolitiken. Den som vill bo och leva i Sverige ska lära sig att leva som svensk: lära sig svenska språket, lära sig hur man uppför sig, lära sig traditioner och historia. Man ska bejaka det svenska perspektivet som norm.

Jag vill påstå, med USA som exempel, att assimilering är det politiska mål som leder till bästa integration.

Är inte integration och assimilering varandras motsatser??
Integration är en medelvärdesbildning medan assimilation är ett infogande, under egen frihet, i det existerande samhällets normer etc.
MEN som det nu är så är medelvärdesbildningen såväl som infogande jättedålig.
Antingen homogent svenskt eller så homogent annat.
Så assimilering skulle kunna tömma utanförskapsområdena, vilket förmodligen händer också efter vad vi ser i det offentliga . . . MSM, politiker osv osv är inte väl spridda precis . . .

Varför kommer hela tiden begreppet hyckleri i mina tankar????

Om Allianspartierna tar avstånd från förd integrationspolitik och presenterar en politik med assimilering som mål, kan många missförstånd redas ut. Då kan den polarisering som nu sker i snabb takt mellan snällister (”de goda” i partietablissemangen) och realister (”rasisterna” i väljarkåren) hejdas och vändas till en seriös diskussion om vilka verktyg som fungerar bäst för att både vara solidariska och samtidigt eftersträva ett samhälle med lägre konfliktnivå.

För oss väljare räcker det att rösta annorlunda ju så kan Allianspartierna fortsätta med den politik som de älskar: “Invandring är berikande!” något som inte ens invandrare ställer sig bakom, tvärtom . .
OCH med rätta.
Att positivt särbehandla för att få röster hur ju varit vänsterpolitikers sätt att hålla sig vid makten.
Att det i början var för att “rätta till” reella orättvisor är inte längre för handen!

De två steg som här nämnts skulle innebära en viktig mental förändring i de etablerade partierna. Jag har länge, i kanske tio år, trott att de borgerliga partierna skulle förstå att man måste ompröva politiken, men jag har börjat misströsta. Det verkar som att man låter extremvänstern och medievänstern styra över det egna tänkandet och därför är fixerade vid att stämpla så många väljare som möjligt som rasister. Det är en väg som leder till skärpta motsättningar. Men än är hoppet inte helt släckt om att det finns smarta strateger i partierna som kan få en ändring — en tillnyktringsprocess — igång.

Varför Dick?

Att sjuklövern ändrar sig betyder ju att den är “något annat” varför skulle vi fortsättningsvis göda dessa politiker som förstört så mycket av det som vi äldre i 40 år och mer kämpat och avstått för att bygga upp.

Anekdot:
Mannagrynsvälling med russin.
Den lille gossen fick mannagrynsvälling med russin.
GOTT och smaskens.
Och det godaste är russinen, söta o goda.
Så han lade dem på kanten av tallriken för att äta dessa sist.
Då han ätit upp nästan all välling kommer moster fram och tittar på tallriken.
“Jaha du gillar inte russinen!”
sveper in alla russin i handen och stoppar dom i sin mun.

Sense moral:
Lägg inte det du sparat så att någon annan kan använda det!

I dagens samhälle så delar “de goda” ut våra sparade “russin” vitt och brett till alla och envar som inte bidragit alls.

De goda borde spendera det som de har “över” inte mer……

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s