BRA som alltid . . . och bråttom, visst MEN . . kanske för sent

http://ledarsidorna.se/2015/03/brattom-brattom-brattom/

Mycket sagt i detta nedan och mycket är rätt osså MEN den stora frågan om verkligen några av de nämnda partierna på högerkanten är något distinkt hot mot landet.

Det största hotet såväl som det parti som skapat mest draksådd är utan konkurrens MP. OCH vissa övriga inom alliansen.

Migrationsverket utvecklar sitt samarbete med åtta andra myndigheter för att underlätta för nyanlända att komma in i det svenska samhället.

Inte gjort tidigare eller?

Nu ställer en rad myndigheter sig bakom en avsiktsförklaring om att öka samverkan inom migrations- och integrationsområdet. De nio myndigheter som nu ställer sig bakom avsiktsförklaringen är, förutom Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Polisen, Skatteverket, Skolverket och Statens institutionsstyrelse.

Inte gjort tidigare eller?

Mikael Sjöberg, generaldirektör på Arbetsförmedlingen säger följande:

Vi blir allt färre i arbetsför ålder i Sverige. Därför behöver vi en omfattande invandring för att arbetskraften inte ska krympa och för att vi ska kunna upprätthålla välfärden. Myndighetssamarbetet ökar våra möjligheter att få ut nyanlända till arbete eller studier.

Inte bara snömos utan snarare in ny istid verkar det som.
Stor arbetslöshet.
Analfabeter i “dem ledigas skara” är AF fortfarande i det rus som alliansen gav dom under åtta år?
Och varför inte låta nyanlända (en ny grupp med guldbyxor..nyanlända…asylprocessen tar i vissa fall år!!)
Här tar skribenten en realistisk position:

Personligen blir jag rätt brydd över detta uttalande. Dels att avsändaren, Migrationsverket, gör ett i praktiken politiskt ställningstagande, dels sammansättningen av myndigheter. Boverket, som är den myndighet som väckt störst farhågor, är inte med samt att Polisen och SIS – som är motsvarigheten till kriminalvård för unga, finns med. Statens institutionsstyrelse, SiS, är en statlig myndighet som bedriver individuellt anpassad tvångsvård för unga.

Så kommer beröm för ingenting . . tomma ord alltså…

Men att något sker, om än med slag i luften, är naturligt.

Mja vad hände de senaste åtta åren . . JO Mycket prat och lite verkstad.
New skin for the old ceremony kommer nu.

De interna förhandlingarna kring migrationsfrågorna i Rosenbad har – enligt säkra uppgifter – nu havererat fullständigt.

MED MP så havererar det mesta. Vänta bara tills notan för det helt ovetenskapliga klimaträddandet skall betalas…..

Detta samtidigt som Stefan Löfven kommit överens med Angela Merkel om att driva den frågan gemensamt i EU efter Löfvens möte med Merkel. Vad överenskommelsen innebär vet idag ingen då informationen och arbetet hålls inom en mycket trång krets bestående av statsministerns och justitieministerns eget folk. Idag är stämningsläget så dåligt att inte ens det Stefan Löfven sade i sin regeringsförklaring längre kan nämnas.

Om vi i Sverige tar emot tio (10) gånger fler och mer per capita inom EU borde alla andra länders politiker et. al. ta det försiktigt för en historiskt sett magnifik verklighetsflykt borde skrämma varje normalbegåvad medborgare i EU.
Sedan det S byggda samhället att någon annan skall betala. Kolla bara på hur S-styrda kommuner kräver “omfördelning” dock inte att de skall få färre asylsökande utan att andra kommuner skall ta emot fler….jag häpnar.

Vad uttalandet kan peka på är att vi på sikt kommer få en mer kanadensisk praktik av migrationen, att vi fokuserar mer på de som kan komma ut i produktionen redan i flyktinglägren när vi gör urvalet om vilka som skall få asyl i Sverige eller inte. Antalet nyanlända med för svensk arbetsmarknad adekvat kompetens är idag för låg med långa etableringstider som följd. Arbetsförmedlingens årsrapport är dyster läsning för alla. Detta kan kompletteras med Arbetsförmedlingens senaste statistik som naglar fast att 51 procent av de nyanlända endast är förgymnasialt utbildade.

MEN om skribenten räknar upp fakta som krasst säger att katastrofen är här . . varför ens tro att en Kanadensisk metod skall påverka något, åtminstone de närmaste 20-40 åren . .

Att det skiljer stort mellan grupperna är nästa dåliga nyhet. Mediantiden för en syrisk vuxen i yrkesverksam ålder är 7,3 år – att jämföra med den inrikesföddas 11,8 år.

Här blir mina händer små . .
Vad är detta för mått “Mediantiden för en syrisk vuxen i yrkesverksam ålder är 7,3 år – att jämföra med den inrikesföddas 11,8 år. ” ?????
Mediantid för inrikesfödda borde väl vara mellan 30-40 år
MEN “syrisk vuxen” ?

För de somaliska och eritrianska grupperna är siffran inte ens mätbar i internationella studier. Endast 18,5 procent av alla i arbetsför ålder har slutfört sex-årig grundskola, så kallad ”Primary school”. Fundera på vilka jobb en vuxen med sexårig grundskola kan ta. Fundera på vilka jobb en vuxen med oavslutat mellanstadium kan utföra. Fundera på vilka jobb en vuxen som inte ens har det sistnämnda kan utföra inom två år efter ankomst. För så ser det ut i drygt hälften av fallen.

Facts NOT Fiction Gott och höra!

Att antalet i arbetsför ålder blir lägre med andra ord inte huvudproblemet. Huvudproblemet är att de som anländer har ickeadekvat utbildning för den svenska arbetsmarknaden samtidigt som utbildningen generellt är för låg för att under rimlig tid nå en nivå där migranten kan gå från bidrag till egenförsörjning. Lägg till att villkoren för anhöriginvandring sätts ur spel i mer än 95 procent av fallen.

Jaa och i ett land som fostrat industrifolk i världsklass (LM Ericsson m.fl) har Nobelpristagare inom teknikområden (Alfvén) etc. vore det minst sagt osannolikt (0%) att man inte redan i decennier konstaterat detta.
Alltså bör analysen inte vara de självklara faktumet ovan utan snarare: “Varför har vi inte ‘tagit tag i detta'”?
Innan vi har rett ut varför denna totalt förstörande invandring har fått pågå kan vi ju inte ta tag i grundproblemet.
ELLER, konspiratoriskt, de pågår nya initiativ hela tiden inte för att lösa grundproblemet utan fastmer att skapa rökridåér . . och under ännu en tid ge “bröd (hopp) till folket”

Vi skriver nu mars 2015. Ingenting av substans har hänt sedan regeringsskiftet i form av reella beslut.

Dessförinnan har alliansen i åtta år spenderat hundratals miljarder till ingen nytta för samhället.

Arbetet med migrationspolitiken har låst sig i regeringen samtidigt som Bostadsverket varnar för den sociala bomb som bristen på bostäder utgör.

Återigen snömos. Vi har en bostadsbrist på 250.000 boenden.
Vi har iofs inte byggt under mången god dag de 40–50.000 boenden som krävts MEN lite har byggts iaf.
Så förmodligen fanns redan då alliansregeringen tillträdde en synlig bostadsbrist . .
Hur kan ett statligt verk, Boverket, så kapitalt få missköta sitt uppdrag under ett decennium?
Iofs samma lika gäller väl för AF m.fl.

Skulle dessutom dessa arbetslösa migranter gå om inrikesfödda i bostadskön i tillväxtregionerna kommer främlingsfientliga krafter onekligen få ny gödning.

Återigen detta är inte det största hotet mot vårt samhälle . . .de flesta som protesterar är inte främlingsfientliga utan enbart folk med sunt förnuft och som upptäckt vad som etablissemanget driver.

Än så länge har Stockholm stad kunnat hålla emot men att det finns en omfattande kritik mot invandring borde vara ställt utom allt tvivel.

JAPP och den kritiken är i stora delar HELT befogad.

Idag sympatiserar var fjärde väljare inom LO-kollektivet med Sverigedemokraterna. Om ni nu tycker detta är allvarligt så bör vi kanske lyssna lite vad som händer i undervegetationen.

Inte ett dyft allvarligt. LO är en medlemsorganisation som bör/skall stödja sina medlemmar som ett partsintresse. Naturligtvis i samråd med näringslivet vilket nu pågått under kanske 100 år. Att plötsligen tro att LO som medlemsorganisation skulle “ta hand om alla” arbetare i värden är väl helt fåfängt. Detta är ju ren kommunism och kommunism är ju intefel, för de som tror på detta, med låt då dessa driva sina åsikter och teser i ett demokratiskt rum.

Klas Lundh, Svenska Motståndsrörelsen, är tydlig med vad han anser, och som det börjar komma allt fler sympatier för ute i landet:

”Sverigedemokraterna är en ofrivillig plog för radikalare åsikter som kommer ta över”.

Svenska Motståndsrörelsen har nu brutit med Svenskarnas Parti och samlat in de 1 500 namnunderskrifter som krävs för att bilda ett politiskt parti. Om jag inte tolkat informationen fel så är avsikten att bilda en ”politisk gren” istället för parti för att Lundh skall kunna kontrollera den bättre.

Demokratin kan lätt med rätt politik hålla extrema partier på rätt nivå FÖRUTOM det mest verklighetsfrånvända och extrema Miljöpartiet.

Tystnaden från Rosenbad är illavarslande samtidigt som nu nio myndigheter går ut och gör politik. Ingen på den politiska nivån har ännu tagit upp de samlade resurs- och finansieringsbehov som krävs. Dagarna blir allt färre nu innan systemkollapsen blir synlig för alla och envar. Och när den dagen kommer så kommer inga stora avsiktsförklaringar i världen hjälpa oss. Då, om inte förr, kommer Klas Lundhs profetia bli den materia vi har att hantera.

Detta är än så länge ett litet hot mot vår välfärd och vårt öppna land jämfört med det somm MP i sina olika koalitioner lyckats med . . . har för mig att det fanns ett parti som för många år sedan i Europa gjorde liknande . . men kanske har fel för mig . . .

Det är bråttom nu. Väldigt bråttom. Bråttom, bråttom, bråttom.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s