Hur hycklande får man vara?

http://www.expressen.se/ledare/flyktingmottagandet-ar-pa-vag-att-kollapsa/

Köp aldrig expressen mer. Efter alla trakasserier som människor blivit utsatta för i sin desperation och sedan har man mage att publicera en artikel som är SD ideologi . . . någon gång skall väl Mattssons hyckleri sluta eller . . ?

Faktiskt så är bostadsbristen i dagsläget 250.000 boenden…med den befolkningsökning som skett de senaste åren har det tagit cirka tio år för att skapa denna bostadskö . . så naturligtvis finns det en pekuniär  förklaring:Vi har spenderat pengarna på annat. 250.000 kostar cirka 500 miljarder att bygga dvs fem års jobb skatteavdrag på dagens nivå.
Helt rimligt att hela bostadskön har skapats pga jpbbskatteavdraget.

Vi är alltså redan i ett dds-läge och inte blir det bättre av att prognoserna är behova av 40.000 boende årligen . . .
MEN varför har Expressen hånat de stackare som redan tidigt förstått…..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s