ETC: Dagens pravda

Tänkte inte titta i det ETC publicerar MEN tyvärr så råkade jag göra det.

Plockar fritt och utan ordning.

SKYLL INTE ARBETSLÖSHET PÅ INVANDRING – SKYLL PÅ VÅRA SVENSKA POLITIKER

Ett litet, litet moment 22.
VEM tillåter den nivå på invandring vi har?
VEM tar inte tag i problemen som uppstått?
VEM ljuger som de bästa på Solvalla travar?
VEM undandrar sig ansvar för sina beslut?
osv osv
Någon som vet svaret?

MED FÖR FÅ INVANDRARE
”Mest extremt är Finland, ett land som
inte lyckats få människor att komma
och stanna trots en levnadsstandard
som den svenska.”
Det påstås att Sverige är ett annorlunda land som tagit emot fler
människor födda i andra länder än andra. Det är inte sant.

Åjo ganska så . . .
speciellt om vi räknar under lång tid och inte bara de senaste decennierna….
OCH sedan är säkerligen siffrorna nettade dvs man räknar bort utvandring….
Inte för att det är samma lika..tvärtom…etablerade som försvinner borde vara ett minus liksom de som invandringar . . omställningen kostar.

OCH bara att siffrorna kommer från OECD säger att det finns en agenda!

ETT AV DE VANLIGASTE ARGUMENTEN från rasistiska
debattörer är att utlandsfödda är en orsak
till att ett land har massarbetslöshet. Det
stämmer inte alls.
0 7 14
GRUPP 1
GRUPP 2
GRUPP 3
GRUPP 4
GRUPP 5
ARBETSLÖSHET 2013 (PROCENT)
ATT LÄNDER MED HÖGST INVANDRING har lägst
arbetslöshet kan å andra sidan inte bevisa att
arbetslösheten sjunker på grund av hög invandring.
Att den är lägre kan ju bero på att
det är rikare länder generellt. Men motsatsen
går definitivt att se. Invandring i sig skapar
inte massarbetslöshet. Den måste istället
förklaras av helt andra orsaker. ●
SAMMANFATTNING
Det är falskt att påstå
att ökad invandring ger
högre arbetslöshet.
LÅT OSS BÖRJA MED DET som alla ekonomer brukar
vilja diskutera först, nämligen bruttonationalprodukten
(BNP). Hur mycket varor
och tjänster producerar ett land under ett
år och hur mycket ökar det under åren. Det
kallas BNP-tillväxt.
Så här ser bilden ut:

JAPP där kom ännu en agenda BNP EJ BNP/capita……

OCH en till:

ETT AV DE VANLIGASTE ARGUMENTEN från rasistiska
debattörer är att utlandsfödda är en orsak
till att ett land har massarbetslöshet. Det
stämmer inte alls.

I Sverige anses arbete vara 1h/vecka och räknas gör även helt skattefinansierade praktikjobb etc.

Klart att arbetslösheten sjunker . . gratis är gott för arbetsgivarna och statistiken . . . MEN vem betalar?

OJ nu blir det yrsel för de flesta:

ETT TRADITIONELLT PÅSTÅENDE från ett inskränkt
fackligt håll har varit att hög invandring
riskerar sämre reallöneutveckling. Och även
från näringslivshåll har det funnits tankar
om att invandring ska kunna skapa lägre
löner. Men ett sådant samband går inte att
se generellt.

Hur kan då även arbetsgivarorganisationer kämpa för att lägstalönerna skall sänkas . . .??
JO naturligtvis så vill kapitalet ha billiga händer . . .

Det är falskt att påstå att
ökad invandring begränsar
reallöneökningarna.

Och den faktiska bilden t. ex. 10% percentiler??

Det är falskt att påstå
att ökad invandring ger
större inkomstklyftor.

Marknadskrafter som börjar spridas rörande ingångslöner etc. skapar naturligtvis detta . utbudet av arbetskraft ökar inom många sektorer, man försöker få svenskar att lära invandrare på de flesta sätt konkurrensen är satt ur spel och en diskriminering från samhällets sida sker . . “Man kan ju inte säga man haft fel”

Det är falskt att påstå
att ökad invandring ger
ökade budgetproblem.

Ja vad är budgetproblem?
Invandringen har f.n. skapat en årlig kostnad på 2-300 miljarder alltså går dessa pengar till invandring.
Att visa framgångssagor, entreprenörer etc. är ju nonsens…det finna många inrikes födda som också bidrar men de som bidrar skall naturligtvis inte sättas i gruppper…..

MEN pensionärerna har tappat en årsintäkt på uppemot 50 miljarder, skolan säckar, försvaret bantat med 100 miljarder….japp där är förklaringen till att invandringen inte har skapat budgetproblem . . MEN nu kommer dessa då alla reserver är brandskattade…

Det är falskt att påstå att ökad
invandring ger den offentliga
sektorn en sämre ställning.

Inte ens ETC kan få detta till ett plus till invandring och då är det illa!

OJOJOJ

Det är falskt att skylla skolans
problem på invandring.

Japan, Korea, Kina, Indien är i PISA exempel på motsatsen . . .

Det är falskt att påstå att ökad
invandring ökar otryggheten.

Ökad invandring ökad brottslighet, ökad otrygghet….
NONSENS

Det är uppenbarligen falskt att
påstå att ökad invandring ger
mindre livstillfredställelse. Det
verkar vara tvärtom. I länder
med hög andel utlandsfödda
är livstillfredställelsen högre.

OJ ren propaganda . . och ska man mäta på medel eller på att man skapar utanförskap?

Det är falskt att påstå att
ökad invandring innebär
sämre jämställdhet.

Hur mäts detta?

OECD-RAPPORT:
INVANDRING ÄR INGET
EKONOMISKT PROBLEM

Propaganda!

”Visst är sysselsättningen lägre bland
invandrade än infödda. Men att räkna
den som noll är bara propaganda.”

MEN det kostar naturligtvis…..
Och länge……
Snart har vi så låg sysselsättning i riktiga jobb (ej subventionerade) så att vi inte ens kan mäta mediantid till arbete.

Mediantid till arbete (även 1h/dag bidragsfinansierat) är 8 år dvs den kohort som anlände för 8 år sedan är i denna typ av arbete . . . vad blir siffran om 8 år?

För ett par år sedan var mediantiden 7 år…..THINK!

Blev Sverige rikare av att 50 000 lämnade landet 2013? Nej.

Någon kausalitet pga av detta? De bemedlade flydde mad sina pengar?
Bara korrelation eller kausalitet med en ökad accumulerad kostnad?

Asylsökande är inte detsamma som invandrare. 2014 sökte 81 000
människor asyl i Sverige. 2014 fick 36 000 uppehållstillstånd.

NEJ vi har ju anhörighetsinvandring och de som uppehåller sig illegalt i landet också finns flera exempel i historien på detta år ut och år in trotsar man rättssystemet med stöd av MSM (aka ETC och andra)

SAMMANFATTNING
Sverige har ingen hög invandring. Totalt invandrade 940 000
människor under tio år. Samtidigt utvandrade 452 000 människor.
Verklig nettoinvandring blir då bara 488 000 personer. Sanningen är att
om vi inte tog emot flyktingar och inte tog emot gäststudenter och EUmedborgare
så skulle Sverige bli ett allt mindre befolkat land. Vi skulle
bli färre. Utan invandring krymper Sverige och blir därmed fattigare.

Hypotetiska resonemang inte har invandring från 3:e världen med studenter att göra osv….sedan har rikheten med etablissemangets agerande att göra….inte på mängden….. KIna, Japan, Indien igen….

SVERIGES BNP
VÄXER – MEN INTE
BNP PER PERSON

Trist! Man kan inte ens analysera sådana här siffror…vi har mindre per capita att dela på. Dessutom om fördelningen är ojämn så får en del det ganska trist exempelvis inlandsfödda pensionärer speciellt om man jämför med utlandsfödda dito.

EN VANLIG MISSUPPFATTNING kring
invandring är att den i första
hand består av flyktingar eller de
familjer som senare har rätt att
komma när en asylsökande fått
uppehållstillstånd.
Det stämmer inte.
Tar vi alla uppehållstillstånd
sedan 1980 så är det totalt
1 868 000 människor. (Av dessa
är dock över 300 000 svenskar
som flyttar tillbaka och som också
räknas in i statistiken.) Antalet
flyktingar och deras anhöriga
är under samma tid 648 000.
Flyktingar med anhöriga står
alltså för bara runt 35 procent av
invandringen. Det betyder 18 500
människor per år.
Det är ungefär hälften av vad
bara Stockholm ökar med varje
år nu. Och då är Stockholm bara
en dryg femtedel av hela landet
Sveriges antal. ●

Nästan 2 miljoner blir 20% inte 13 som visades tidigare.

Skiljer man inte på TUT, PUT och medborgarskap…naturligtvis är detta en spik för att visa en lägre siffra på invandring….de med PUT är inte svenskar t. ex.

”Det finns de (SD) som tycker att de
hellre ska få hjälp i ’närområdet’.
Var då? Ryssland?”

Ja vissa tycker säkert det . . många i Ukraina vill säkerligen tillhöra Ryssland . . speciellt i områden där man annars exploateras på gas och olja till väst….

SKYLL INTE ARBETSLÖSHET
PÅ INVANDRING – SKYLL PÅ
VÅRA SVENSKA POLITIKER

Politikerna styr även invandring

Det finns en halv miljon migranter organiserade i LO, Saco
och TCO. Det gör facken till Sveriges största invandrarorganisation,
men det betyder inte att förståelsen för
hur man ska agera varit särskilt klok.

kanske därför att många i dessa fack också sympatiserar med SD…??

Plus tandvård, hygienartiklar,

Tandvård 50kr/gång, normalt kostar det 1.000-2.000kr/gång…..
Dessutom verkar inte socialbidragen räknas in i detta….

Tyvärr så är denna rapport så långt ifrån en fktabased verklighet . . .
Hoppas Tino orkar mosa den i papperstuggen . . .

VI ANKLAGAR VÅRA MEDIER OCH VÅRA POLITIKER
FÖR ATT DISKUTERA ETT PROBLEM SOM INTE FINNS
(DEN HÖGA INVANDRINGEN)
OCH VÄGRA LÖSA DET SOM VERKLIGEN FINNS
(DEN USLA MOTTAGNINGEN AV DE SOM KOMMER HIT)

Återigen ett moment22:

  • för stor invandring ger att mottagningen kollapsar
  • dvs lösningen är givetvis att inte sparka på något som inte fungerar då det finna en bnra lösning

Flyktingläger: 10kr/dag, 3.000kr/år
Sverige:(underskattat) 300.000kr/år

Vi räddar 100 gånger fler på plats dvs 10 miljoner i stället för 100.000 som får det riktigt bra…
100.000 tar 1% av vårt gemensamma…om de inte bidrar kostar det 1% som vi andra får avstå….efter 10år 10% och vi rör oss mot denna verklighet med stormsteg….

Nästa sak som kommer är att jobbskatteavdraget plockas bort…..
100 miljarder vilket kan vara lite trist för de som får 20.000kr/år mindre att köpa för….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s