Hur tänker man?

http://www.di.se/artiklar/2015/4/28/debatt-sd-slapper-hjartefragan-for-att-fa-bukt-med-skolan/

Debatt: SD släpper hjärtefrågan
för att få bukt med skolan

Sedan förra årets Pisachock har skolan varit i fokus i den politiska debatten. Vi är beredda att lägga meningsskiljaktigheter i andra politikområden åt sidan och spela en konstruktiv roll i reformeringen av den svenska skolan, skriver SD:s Stefan Jacobsson, Robert Stenkvist och Tomas Brandberg.

Mja först så ska man väl göra en enalys av problemet att ta ta i skolan och dess tillkortakommanden utan att ta tag i och förändra grundförutsättningarna eller kommer man att ta tag i en skola precis som det ser ut nu eller kommer man att ha en långsiktigt fungerande skola också…..

MEN OECD är väl inte dom som alltid har "all in" i sina rapporter iaf...

Sedan kommer då analysen som dessa tre “raketforskare” presenterar:

Vi i Sverigedemokraterna tvekar inte att framhålla att det finns migrationspolitiska aspekter på den svenska skolans misslyckande. Den omfattande migrationen från länder med svag utbildningstradition i kombination med en havererad integrationspolitik bidrar till segregation, kulturkrockar, socialt utanförskap, språksvårigheter och en ibland mycket besvärlig arbetsmiljö, faktorer som definitivt sänker utbildningens kvalitet.

Många lärare i segregerade skolor slits antingen ut och sjukskrivs, eller söker sig till andra arbetsplatser. Resultatet blir en hög personalomsättning som ytterligare försvårar kvalitetsarbetet. Dessutom dränerar migrationen i sin nuvarande form samhället på resurser, vilket utgör ett direkt hinder för många skolsatsningar, inte minst vad gäller höjda löner.

Ja i citatet finns väl svart på vitt vad som är fel . . .

Så kommer det något verklighetsfrämmande förslaget(n)

När detta är sagt ser vi samtidigt att det finns ett batteri av åtgärder som inte nödvändigtvis bidrar till ökade utgifter och som bör genomföras oavsett vilken migrationspolitik Sverige för.

Jag tycker att om man diskuterar uteslutning av medlemmar enligt senast vad har då dessa personer i partiet att göra?

det finns ett batteri av åtgärder som inte nödvändigtvis bidrar till ökade utgifter

pekuniära och alla andra också då dvs ökad stress, mer arbete för samma lön, volontärer etc…. jag blir matt

som bör genomföras oavsett vilken migrationspolitik Sverige för.

dessa två saker är helt utanför varandra så varför ens hoppas på att något skulle bli bättre

GSG-principen även i SD

OSSÅ^kommer farbror Freud: Dvs man säger tvärtom som man tänker och tror…

Vi i Sverigedemokraterna är beredda att lägga meningsskiljaktigheter i andra politikområden åt sidan och spela en konstruktiv roll i reformeringen av den svenska skolan. Det vore vidare utmärkt om diskussioner på detta område kunde föras utan försök till billiga politiska poänger och utan ideologiskt krypskytte.

Tänk, tänk rätt, bollplanka med nära, skriv rätt.

I detta inlägg finns inte många rätt.

Oaktat vilket parti som säer detta så är det rent nonsens dessutom motsägelsefullt i texten
Till exempel att det inte skulle kosta mer samtidigt som

Dagens skola har en platt organisation, där lärare i praktiken behöver byta yrke för att få märkbart högre lön. I stället skulle vi vilja se en trappstegsmodell där det finns incitament för lärare att ta karriärsteg och växa i sitt yrke genom vidareutbildning, ansvarstagande och goda arbetsresultat.

Har verkligen dessa tre skrivit detta?

Jag skulle ifall detta stämmer verkligen inte rösta på SD med även SD i linje med MP´s extremism så måste man rösta vitt…..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s