Jaa varför blir man inte förvånad…..

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/kommuner-med-vindkraft-riskerar-skattesmaell-15341

”Kommuner med vindkraft riskerar skattesmäll”

Elproduktion. Under flera år har egenproducerad vindkraft haft extra subventioner i form av obegränsad skattefrihet. Undantaget för vindkraften är olagligt, eftersom det strider mot EU:s statsstödsregler, visar en rättsutredning. En anmälan till EU kan leda till att kommuner som äger dagens skattebefriade anläggningar beskattas retroaktivt.

RÄTT så att kommuner som i stora delar är skattefinansierade gör skatteplanering är konstigt och framför allt att dem inte vet.

Lagen om skatt på energi ger all småskalig elproduktion rätt till skattebefrielse.

Vad är småskalig? Hela anläggningar med vindsnurror är väl allt annat än småskaligt, redan en snurra på över 1MW är säkerligen storskalig.

För vindkraft saknas dock den begränsning som gäller för annan egenproduktion. Det betyder att skattebefrielsen inte stannar vid småskalig produktion. Tvärtom, under senare år har både kommuner och stora bostadsbolag investerat stort i egen vindkraft och därmed undgått skatt som motsvarar stora belopp. Undantaget för vindkraften undergräver det konkurrens- och teknikneutrala elcertifikatssystemet, som vi har gemensamt med Norge. Därför har norska aktörer reagerat på att Sverige ger denna extra subvention.

Ja i Norge är man ju mer i verkligheten

Regeringen föreslog nyligen att dagens obegränsade skattefrihet för el som producerats i egna vindkraftverk ska samordnas med regler som gäller för annan förnybar elproduktion. Går förslaget igenom betyder det att skattefriheten begränsas till mindre anläggningar, oavsett om det är från sol-, vind-, våg- eller vatten eller producerat på annat sätt. Förändringen beräknas öka skatteintäkterna med 94 miljoner kronor per år.

BRA förslag!

Den obegränsade skattebefrielsen för egenproducerad vindkraft har lett till att stora bostadsbolag, företag och kommuner satsat stort på egen vindkraft. Med en subvention på 36 öre (energiskatt plus moms) per kilowattimme blir elen så billig att det plötsligt blir lönsamt att värma med el. Det har lett till att “egenproducenterna” kopplar bort sig från fjärrvärmen, därför är det förstås en fråga som engagerar Svensk Fjärrvärme. Vi har alltså ingenting emot vindkraft, men tycker att det ska vara konkurrens på schyssta villkor.

När försvann cherry picking från den svenska skattefinansierade kommunala verksamheten.

Svensk Fjärrvärme vill lyfta frågan till de kommuner som planerar att satsa på egenproducerad vindkraft för att använda sig av skattebefrielsen. Den minsta risk de tar är att investeringsbeslutet grundar sig på kalkyler som inte håller, den betydligt större inträffar om svenska staten blir anmäld till EU och förlorar. Vi menar inte att kommuner och andra aktörer ska låta bli att investera i vindkraft, bara att det inte ska ske på skakiga grunder.

MEN låt kommunerna ta smällen tror här att man ber för sin “sjuka mor” tänk om kommunerna får dispens för redan installerat till exempel.

Vi hoppas nu att riksdagen ska besluta enligt regeringens förslag, så att inte EU-kommissionen behöver agera. Det är inte acceptabelt att den svenska lagstiftningen fortsätter att bryta mot EU:s regler, motverkar teknik- och konkurrensneutralitet i elcertifikatssystemet och snedvrider konkurrensen på marknaden. Det är hög tid att ändra på det!

Undras varför man som en konkurrent driver detta i regeringens riktning?????

One guess!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s