Kritik

http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/alliansen-skadad-av-mok-och-dok_4550782.svd

Varför över huvud taget delta i MÖK driva denna och sedan driva DÖK?

Man hade när som helst kunnat lämna och startat att driva en egen, annan, linje.

MÖK har varit redan från början fel innehållsmässigt
MEN man har låtit saker ske långt utanför vad som skrevs och dessutom varit svaga, obefintliga att driva det som gäller enligt Svensk lag.

Att låta krav försvinna från hemsidan (2009) är väl inget annat än att partiet ändrat sig.
Skärpta krav som tas bort är väl inte skärpta krav längre utan har ersatta eller försvunnit.
Gott och väl att ett parti gör så, gott och väl också att intern kritik kommer på detta MEN väljarna borde ta sakerna i egna händer i stället för att rösta på ett parti som backa bara för makten.
Att köra i diket med något “rätt” i tanken är en sak MEN att backa ner i en ravin är allt annat än klokt.

Att små partier kämpat att få samma inflytande som det extrema miljöpartiet är förståeligt men hur kan förnuftiga medborgare ens lyssna på MP?
Sedan att hela alliansen spritt tendentiösa uttalanden, felaktiga uttalanden, rena lögner och allt runt om och mellan dessa är ju bara så lågt att det borde rendera utvisning från väljarna.

Att rättsligt driva åtal mot än den ena än den andra medborgaren för saker som är tvivelaktiga att lagföra över huvud taget. Att rättsväsendet kan ha lyssnat för mycket på MSM är inte otänkbara där dönar ändrats i högre instans.

Rörande partier dock så är de fyra samma lika skrot och korn, makten före ideologin och politiken, kosta vad det kosta vill.

Osså detta med SD att en motpol till MP vinner mark är väl ett bra tecken på att politiken bör ändras radikalt. Att i stället fortsätta i samma riktning till vägs ände och sedan komma med diffusa och intetsägande nya förslag. Kunde man inte följa ens de väldigt givmilda saker som man gjorde med MP hur i hela världen skall man kunna drive stramare tyglar nu?

Dream om!

Att kopiera ett parti med rätt politik är väl dumt, se bara hur man kopierat fel parti!
Bra att partier med rätt politik får röster och så att partier skall bevara sin politik ELLER ändra innan man gjort stor irreparabel skada på vårt samhälle.

Demokratin säger att SD skall ha röster, och därigenom påverka, inte att de partier som blivit som hycklare och lögnare skall fortsätta styra med förslag som är intetsägande och förmodligen ännu mer skadliga.

Etablissemanget har redan nu en aversion mot att följa våra lagar utvisning, nekad asyl, försörjningsstöd….jobba där i stället för att skapa ännu en diffus sak som gör att ännu fler går emot rättsliga beslut.

“De skador som DÖK lett till torde vara uppenbara.”

Det som DÖK skapat är inte skador annat än för alliansen utan fastmer ett fastställande av hyckleriet och att lögner är OK. Invandring är knappast berikande generellt utan bara för vissa, ett särintresse således.

Att fatta sämre och sämre beslut talar för att sådana partier inte skall ges minsta förtroende för kan man inte se verkligheten så är nyttan av sådana partier obefintlig.

Om något annat parti ser verkligheten så har ju väljarna möjligheten att att ge detta parti sitt stöd i demokratisk anda.

Att försöka och förstöra in absurdum tills varenda rad i facit skrivits och kommunicerats vad ger sådana partier annat än gigantiska springnotor?

Vad bör man göra istället? Hayeks principiella svar är att man inte ska frångå de övergripande principer som utmärker ett frihetligt och öppet samhälle. Till dessa principer hör att man inte ska tricksa med eller avtala bort riksdagsledamöters grundlagsskyddade rättigheter, vilket DÖK just gör.

Gäller förvisso även att alla partier skall hanteras med respekt osv Bara för att ett nytt parti fångar väljare skall detta parti inte diskrimineras utan fastmer debatteras med fakta.

Vilket man från alliansens såväl som vänsterns sida ignorerat, bara ett sådant beteende diskvalificerar dessa partier….

En konkret handling vore att fler riksdagsledamöter gör som moderaten Finn Bengtsson och slår vakt om sina rättigheter, istället för att underordna sig ett avtal som de inte ens fick se i förväg eller ha synpunkter på.

Alldeles riktigt MEN har man lyssnat på tidigare skilda uppfattningar BoFrank, BjörnSchaerström et. al ?
NOPE!! Så inte ens den interna kritiken har fått komma till tals . . .

Jag förfäras över att det tagit så lång tid innan väljarna vaknat dock kan jag samtidigt förstå precis hur det gått till . . en farlig väg har vandrats och tyvärr alldeles för långt bortom sans och förnuft och fair play och vanligt sunt förnuft . . det är många, många väljare som förts bakom ljuset och nu vaknar.
Alliansen båll gärna de väljare som uppskattar er migrationspolitik såväl som era försköningar av verkligheten.

Statistik som presenteras är ju förfärlig i sin tendens såväl som det kvoteringsförfarande som tillämpas.
Så nyligen att ett brandförsvar(?) fällts för sin helt horribla rekrytering där etnicitet såväl som genus gick före de krav som fanns……..
Hur många sådana dolda fall finns det?
Ett enda fall är tillräckligt för att verkligen ta sig en allvarlig funderare hur man ska rösta.

Allas lika värde (som är en PK floskel som inte ens har stöd i FN´s deklarationer) såväl som de internationella avtal som vi har tydligen olikt alla andra länder är ett stort förtryck av att människor skall behandlas lika.

Om man kan på något sätt försvara invandring gör man det kosta vad det kosta vill inklusive lögn och förbannad dikt (a.k.a. statistik)

Tyvärr förtjänar M inte fortsatt förtroende i nuvarande skepnad
der räcker inte med att måla en ordentligt rostskadad bil!
Utfallet blir bara värre efter varje gång . .
och hur många gånger har M försökt och misslyckats?

En handfull minst . .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s