Fler förnumstiga funderingar kring meningen med den högre utbildningen

Fler förnumstiga funderingar kring meningen med den högre utbildningen.

Har själv studerat dock inte på handels. MEN jag har passerat många gånger.

Minns från min tid att de kunskaper man skulle tillägna sig i början var de statiska MEN en del statiska kunskaper kan även de bli onyttiga att ha, för flertalet iaf.
Vartefter i studierna så fick man tillägna sig “färskare” kunskap MEN också “flyktigare” dvs dagsländor som fort blev obsoleta.

Dock en kort välriktad utbildning kan på kort tid sätta dig i vettigt arbete.
En bredare, längre utbildning skapar grunden för förändring och gör att man fort kan anpassa sig till nya saker i arbetslivet.

Dvs en lång och gedigen utbildning skapar både godkännande inom arbetslivet såväl som flexibilitet.
En kort utbildning gör att om arbetsgivarna inte ger fortsatt träning att man förbrukar de anställda.

Hången god chef har sagt att de nyexaminerade är de bästa. och dessutom så ansågs dessa ha den snabbaste och bästa förmågan att lära sig nytt.
Efter många minuters gnagande på frågan: “Har kan det vara så?” Säger han: “Det beror på att de lär väldigt snabbt av de erfarna.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s