Fattigpensionärerna, barnen och ungdomarna och varför vi har ett samhälle!

OJ så bra, ord och inga visor! De med högsta skatterabatten är dem som borde bära bördan, betala.

Brix Skis Blog

Funderar på fattigpensionärerna. De är cirka 250.000 äldre. De är på många vis dåtidens Sverige omsatt i nutid. Det handlar om generationerna som byggde Sverige. De som avsatte skattepengar då för att bygga ett samhälle med institutioner som skulle ge trygghet i dag. Det är våra föräldrar och deras föräldrar. Det är de vi borde värna främst.

Det är de äldre och våra barn och ungdomar som borde ha fri dragningsrätt i vår gemensamma kassa, om vi nu ska ha en sådan fri dragningsrätt som gäller för vissa politikområden.

För i en värld med ändliga resurser finns det inga fria måltider. I politiken sker hela tiden prioriteringar mellan grupper av individer. Någon betalar alltid. Det kan vara vårdbiträden som betalar för vår service genom låga löner och hårt drivet tempo. Det kan vara våra äldre som får gå från att leva till att överleva. Det kan vara våra barn och…

View original post 117 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s