Utrikesminister Wallström till palestinsk journalist: “väpnat agerande legitimerat om diplomatin misslyckas”

Politiker verkar ha svårt just nu att få till det . . . rätt!

TOBIAS TANKAR & POLITISK RESEARCH

Foto: Riksdagsförvaltningens webbtv Foto: Riksdagsförvaltningens webbtv

I förra veckan var  utrikesminister Margot Wallström på besök på Uppsala universitet inbjuden av Socialdemokraterna i Uppsala län och S-studenter Laboremus. Där  berättade hon om Sveriges utrikespolitik. Efter att hon hade talat fanns det plats för frågor.

Webtidningen Arabnyheter som skriver mest på arabiska fick möjlighet att ställa frågor till utrikesministern. Arabnyheter började med att berätta att folket i Gaza lever under blockad och därefter kom frågan om palestinska befolkningen har rätt att “försvara” sig.

Wallström skall då ha svarat Arabnyheters palestinske journalist:

-Det är att föredra att först följa direkta diplomatiska vägar eller gå genom medlare, och om dessa ansträngningar misslyckats legitimeras väpnat agerande. (översatt från arabiska)

Vidare skall utrikesministern ha sagt att Israels sätt att bete sig är “oacceptabelt” syftande på byggandet av israeliska bostäder i område C (område kontrollerat av Israel ) i Judeen och Samarien och i Jerusalem något utrikesministern ska ha kallat “olagligt”…

View original post 177 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s