Mångfald?

ASG! Tyvärr eller lyckligtvis är analysen alldeles för faktabaserad beroende på var man står sas.

DET GODA SAMHÄLLET

Thomasgur1

Thomas Gür

Mångfald i det offentliga, inte minst i offentlig kultursektor och statligt styrda medier, innebär i huvudsak förekomsten av:

View original post 54 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s