Greenpeace kanske inte vet vad man talar om? (alltid)

Fick ett meddelande

Hej

So far so good!

Indien är på väg att bli en viktig kraft i kampen mot klimatförändringar och fattigdom genom att visa världen att vi kan gå från smutsig till ren, förnybar energi.

Jaa hur är det nu spelar det överhuvud taget roll vad som görs i Indien, ja på riktigt alltså klimatdebatten verkar krackelerar mer och mer eftersom de flesta förutsägelser är så långt fram i tiden att det inte spelar roll eller så har redan katastroferna hänt utan att vi märkte av dem.

Fattigdom däremot kan vi påverka genom bra energiförsörjning kärnkraft, kol, solceller, vatten, vind osv
N.B. Kärnkraften och kolet finns med därför att dessa båda tar landet fortast till annat än fattigdom.

Men just nu kämpar Greenpeace i Indien för sin överlevnad. Våra bankkonton har spärrats av indiska myndigheter. Det är bara en fråga om veckor innan vårt viktiga arbete för miljön kan tvingas lägga ner.

MEN ett så pass stort land som Indien och ändå så pass litet rörande klimatpåverkan borde väl klokt nog själva välja energiformer såväl som bekämpande av fattigdom.
Se bara på hur Kina har blivit

Det skulle vara en stor förlust om vi inte längre kunde stå upp mot klimatförstörande företag eller vara med och leda kampen mot smutsig energiproduktion i Indien.

En stor förlust för er ja men för Indien tveksamt kanske till och med tvärtom.

Hjälp till att skydda yttrandefriheten i Indien så att arbetet för miljön kan fortsätta. Skriv till FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon.

Yttrandefrihet, vart den än skall gälla, är en sak en annan är arbetet för miljön.
Man kan i yttrandefrihetens tanke tycka, och driva, fossila bränslen och kärnkraft som de bästa för billig och bra energi . .

Yttrandefrihet och rätten att ifrågasätta de som har makten hotas världen över. FN hjälper till att skydda dessa rättigheter så att vanliga människor öppet kan säga vad de tycker och tillsammans hitta lösningar på de problem som vår planet står inför.

Jamen hurra varför inte driva yttrandefrihet ELLER en agenda för miljölobbyn MEN inte båda därför att yttrandefriheten skall öppna upp för att tyckanden inte bara miljöetablissemangets kommer fram.

Sedan 2001 har Greenpeace Indien arbetat med projekt över hela Indien för att skydda vår miljö och göra livet bättre för alla medborgare:

Vår, allas, eller Indiens miljö?

Vi har arbetat med människorna som engagerat sig för Mahan-skogen, för att skydda den mark som är deras levebröd. Små samhällen som annars kanske inte hade blivit hörda arbetade tillsammans mot de stora kolbolagen – och vann.

Detta är de avvägningar som måste göras och är i den lilla skalan sådant som skall diskuteras . .

Tillsammans med människor från Dharnai har vi visat vilka möjligheter det finns med solenergi. En hel by har nu elektricitet för första gången – ren, förnybar elektricitet.

Bra och speciellt dagtid, batterier behövs ELLER baskraft och ersättningskraft då det regnar. Batterier eller kärnkraft eller vattenkraft eller . . .

Efter att våra undersökningar visade att det fanns giftiga bekämpningsmedel i många av våra vanligaste teer har fyra stora teproducenter gått med på att fasa ut användningen av dessa. Bra för te-drickare världen över och för vår natur.

Åter OT eller det kanske inte finns ett topic`?

På grund av att myndigheterna nu hotar vår rätt att existera så riskerar fler liknande projekt att stoppas istället för att rullas ut över hela Indien – och världen.

Vilka projekt? Monsanto? Handelsavtal mellan USA och EU . . .

Skriv under nu för att hålla liknande projekt som det i Dharnai levande.

Jag är stolt över vår tradition av yttrandefrihet. Och jag hoppas att du och tusentals andra människor världen över ska kräva att Greenpeace Indien och yttrandefriheten ska få fortsätta att existera.

Yttrandefrihet JA Greenpeace mja Peru var ett konstigt sätt att värna miljön.

Förstöra, eller riskera att förstöra, bara för att få bilder på nätet, inget annat.

Greenpeace tar inte emot pengar från företag eller regeringar.

BRA till skillnad för de lobbyister som drivit en synnerligen diskutabel vindkraftsutbyggnad . . . människor mår riktigt dåligt att leva och bo i områden där vindkraften får fäste är inte bra. Att i Sverige behöva bygga en ny stamlinje för varje 500:e vindkraftverk skadar miljön. Att skapa reservkraft då det inte blåser kan bli riktigt miljöfientligt då fler vattendrag skövlas och en restaurening av miljön kräver en ny istid….

Vårt arbete för att bekämpa den globala uppvärmningen och skydda våra hav och skogar finansieras helt och hållet av gåvor från personer som du. Klicka här för att ge en gåva.

Tyvärr så försvinner mer och mer av det goda och bra som Greenpeace stått för till något som är en egen agenda, ett självspelande piano alltså.
Inte olikt annat i världen och förmodligen inte lika mycket ett egenintresse heller.
MEN

  • ta fram fakta utan tendentiösa floskler
    • rökning dödar 4 miljoner årligen varav 600 000 passivt, hur många dör av kärnkraft årligen och hur många liv räddas årligen tack vare kärnkraft? Tänk på den du GP
  • Värna om urskogar!
  • Låt kriget mot fattigdom ske på riktigt och inte för att göda otaliga vinstsugna entreprenörer
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s