Rättvisförmedlingen och dess metoder

Ja den som kan göra något bättre borde i sådant fall vissa detta. Skapa arrangemang med lönsamhet etc. etc. “Back seat driving” är inte så bra och att sitta bak på flaket ger ju para information om det som passerat eller har varit.

DET GODA SAMHÄLLET

LAJ

Lars Anders Johansson

Igår publicerade jag ett blogginlägg här på Det Goda Samhället där jag argumenterade mot den så kallade Rättviseförmedlingens utgångspunkter, men också mot sättet på vilket deras listor tillämpas i praktiken.

View original post 289 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s