Tips för att göra något!

Vision
Strategi
Taktik
Operationellt arbete

TTT
ThingsTakeTime
säkerligen om allt skall definieras etc. flera år.

MEN om man redan vet vad som skall göras i verkstan (Operationellt arbete)
är det ju bara att sätta igång.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s