Hur i hela h-e kan man få ett tiggarläger till en rättighet enligt allemansrätten?

Hur kan så många veta så lite om så få saker? Det borde inte vara ett problem att se verkligheten……..

Peter Harold - Skrivarens blogg

Bästa läsare!

Han må vara professor i civilrätt, men SvD:s juridiske experts utspel om att tiggarlägren runt om i våra städer skulle ha sitt berättigande i den svenska allemansrätten är bara så… Argh! Jag saknar ord!!!

Karln heter Mårten Schultz och levererade en artikel i SvD där han bagatelliserar de omtalade tiggarlägren i ett resonemang som är så pinsamt att man måste vara jurist för att inte se det tragikomiska i hans ordval (tro mig, han har fått massor av ryggdunk från sina kollegor för artikeln). Tornbjörn Jerlerup-faktorn i Mårten Schultz text är alarmerande hög. Han skriver:

Allemansrätten gäller inte bara för svenska medborgare. Även människor från andra länder har rätt att ta del av svensk natur. Det här har redan tidigare har orsakat friktion när organiserade (!) grupper från andra länder kommit hit, till exempel för att plocka bär. Utgångspunkten är emellertid den som hörs redan av namnet: Alla…

View original post 803 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s