Man förvånas inte.

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/ny-dom-migrationsverket-gjorde-fel

Finns inte ett enda fall där det inte blir någon omprövning där omprövningen inte leder till minst PUT.

Och de som felaktigt fått PUT får naturligtvis stanna då någon annan reservparagraf gäller…..

http://www.svd.se/fel-av-m-att-avvisa-regeringens-flyktingforslag/om/debatt

Genomförandet av en modell där alla kommuner ska kunna få en tilldelad kvot kräver ett grundligt förarbete. Det är viktigt att systemet blir transparent och rättvist. Betydande är att fördelningsmodellen inte bara baseras på storlek, utan också viktas för bland annat sysselsättningstillväxt.

MEN inte kan väl detta betyda att volymen på riksplanet kan minskas med dessa regler . . snarare tvärtom!

Det finns kommuner som map befolkning tar emot långt fler än rättvisan skulle kräva . . kommer
en enda kommun att få minskat inflöde . . .SVAR NEJ…..

50 per capita motsvarar 500.000 på riksplanet . . .

Alltså kan dessa kommuner halvera sitt mottagande ett par gånger innan man är nere på riksnivån……

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s