Moral och plikt – Socialdemokratin och Karleby

Ja många av oss ställer, nästan oavsett hur vi röstade, upp på detta.

Men skrönan, val propagandan, som myntades då det skapats ett fungerande välfärdssamhälle blev ju: “Klart du ska ha de bra”—“Men jag ha ju inte råd?”–“Inga problem, någon annan betalar”
“All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.”

Har i den svenska översättningen förvanskats (från vänster naturligtvis) till
“Alla människors lika värde”
som rent praktiskt tillämpas, ofta, som
“Alla människors MINST lika värde”
dvs mycket av den egna ansträngningen tas bort och i stället skall någon annan ta hand om saker . ..

Brix Skis Blog

Tre stycken till en vilsen, utmattad och sökande socialdemokrati. Det finns ett annat ord, en annan politisk drivkraft, ett annat behov av politisk leverans som uttrycker människors tidlösa behov, den sammanfattas i Karleby.

En pragmatisk välfärds- och tillväxtorienterad socialdemokrati präglad av likvärdighets- och jämställdhetsideal. Ideal som i grunden bygger på gör din plikt, kräv din rätt, i båda betydelserna. Insikten om att det inte finns några gratis måltider. Insikten om att plikt, moral, tillit, jämlikhet och jämställdhet är grunden för vårt samhällsbygge. Vår demokrati. Det finns en enorm efterfrågan. Möt den. Möt den. Nu.

Om Socialdemokratin vill återta rollen som samhällsförändrande kraft så må vi leverera ordning och reda, plikt och rätt. Värden som arbetarklass och medelklass alltid har eftersträvat. Det kallas även för rättvisa, att behandla varandra schysst. Att arbeta efter fförmåga. Att aktivt motverka osjälvständigheten. Att aktivt verka för sammanhållning, gemenskap, solidaritet sammanfattat i “av var och en…

View original post 42 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s