MEN??

http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/den-morknande-framtid-ar-var/
Ska man då aldrig vakna…..

Äldre kan jobba längre i stället för att importera dem som aldrig kommer i arbete…..

Problemet är en felaktig och missriktad godhet….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s