Så kan SD tappa sin gadd

SL verkar tycka att invandringen är en ansträngning typ. MEN antingen gör vi som andra länder i EU . . eller så gör vi på vårt sätt och dem andra gör på sitt sätt . . men varför ska Sveriges regeringar lägga sig i hur andra länder ska göra . . speciellt om man inte anser det berikande . . NÄ M och MP et. al. driv er politik som tidigare och låt demokratin bestämma . . alla försök till någon form av ändring(a.k.a. reträtt) är ju bara falskt eftersom det inte syftar till att stötta våra utsatta grupper utan fastmer att politikerna vill “ha det bra” på vår bekostnad . ..

DET GODA SAMHÄLLET

Widar_bild_casual

Widar Andersson

Det man kan hoppas på är att Dansk Folkeparti (DF) inte undkommer att gå in i den nya regering som ska formas i Danmark. Regeringsansvar är nämligen det som bäst av allt kuperar politiska partier med mer vildsinta förslag på agendan.

View original post 597 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s