Har undfallenheten ingen gräns?

PRECIS!

DET GODA SAMHÄLLET

Annika Borg

Annika Borg

Om förargelseväckande beteende: “Paragrafen kan också tillämpas på handlingar som företagits i enslighet men lämnat förargelseväckande spår efter sig t ex förorening på gata eller annan allmän plats.”

View original post 776 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s