Varför?

http://arbetet.se/2015/07/01/sd-sveriges-jihadister/

Bra jämförelse NOT

Att EXPO gör hembesök utan inbjudan är OK och inga hot.

Att SD deltar på ett allmänt möte är dock inte OK utan jämförs med . . . .

Denne gosse har en stark agenda . . .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s