Kommunisten från New York har kommit till Almedalen

Allt åt alla! 2miljarder lever på 10kr/dag i Sverige lever vi på 1.000kr/dag totalsumma på 2.01miljarder blir faktiskt 15kr/dag om vi delar lika . . . vilka får den största förändringen?

Petterssons gör skillnad!

POLITIK. Idag är det Vänsterpartiets och dess ledares Jonas Sjöstedts dag i Almedalen. Jonas tillhör dem som vill ha höga skatter och tvekar inte om att höja dem ytterligare för världens högst beskattade folk. Han tycker att höga skatter behövs för solidariteten med de svaga och vård, skola och omsorg. Själv har han inget emot att utnyttja systemet trots att han är ung, stark och frisk.

View original post 506 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s