Invandringsinvesteringens lönsamhet

Precis tidsperspektivet måste beaktas. Många aspekter i detta inlägg är helt riktiga men sammantaget den politik som förs i Sverige just nu är hemskt många fel och väldigt få rätt trots att människor jobbar intensivt för att stödja. I Norge (SIC!) beräknade man den livslånga vinsten för en invandrare till -4miljoner dvs det kostar i medel 4 miljoner per invandrare första generationen…fördela kostnaden över 40 år så blir det en ackumulerad årlig kostnad per capita på 100.000 låter inte så mycket kanske men varje kohort genererar nu med denna siffra en ökad årlig kostnad på ~10 miljarder (GOTAF) minskar med tid till ett “riktigt” arbete . . . ökar med ökad tid till “riktigt arbete” en redan alldeles för lång MEDIAN-tid till arbete ökar . . och vilken “bra” NOT mätmetod . . en mediantid efter anländande, asylhantering etc. etc. blir nu uppemot tio (10) och ökande . . ett ökande av insatser vad det vara månde kostar . . OCH två saker säges driva:
– demagogin, födelsetal etc. men efter senaste rön från säker källa så ökar inte födelsetalen med invandringen
– den humanitära biten som gäller hur vi bäst hjälper de ~50 miljoner som är på flykt i världen . . . 1000kr/dag i Sverige eller 10kr/dag annorstädes?
50miljonerför 1000kr/dag blir 50miljarder/dag(SIC!) OM Sverige tar hand om sin del (10/500) av dessa 50miljoner blir det 1miljon dvs även detta utanför nåbarhet i Sverige (kostnadsökning årligen på 300miljarder, ÅRLIGEN) MEN i flyktingläger kan vi med 300miljarder årligen hjälpa de 50miljoner flyktingarna med 6000kr/år eller 20 kr/dag vilket räcker och dessutom ingen ackumulerad skuld. Vi kan sluta betala när som helst om vi inte har råd . . .

DET GODA SAMHÄLLET

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Tänk dig att du fick följande flotta erbjudande:

View original post 832 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s