Hur räknar Vattenfall i detta fall?

http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/vindkraft/article3919145.ece#.VZ55N1XOZoA.facebook

Det första av 72 torn sattes idag på plats i vindkraftparken Sandbank i Nordsjön. Med vindparken blir Vattenfall Tysklands största vindkraftproducent.

Sandbank sätter Vattenfall först på vindkartan
72 kraftverk av typen Siemens SWT-4.0 med rotordiametern 130 m ska sättas upp i vindkraftparken Sandbank.

72 vindkraftturbiner av Siemens modell SWT-4.0-130 ska resas i Sandbank. De är på vardera 4 MW vilken ger en sammanlagd effekt på 288 MW. Årsproduktionen beräknas till 1,4 TWh.

Navet befinner sig 95 m över havsytan och rotordiametern är 130 m.

Investeringen i Sandbank uppgår till 1,2 miljarder euro.

1,2 miljarder Euro blir cirka 12 miljarder kr eller 40 miljoner/MW

Anläggningen ska tas i drift 2017.

288[MW]*8760[h]=2.5TWh
Utnyttjandegrad=1,4/2,5=55% (otroligt högt)
Projekterat 35% kan, med subventioner) få kosta MAX 15 miljoner/MW (för sund lönsamhet)
40 miljoner kräver då 40/15=2,7 gånger högre nyttjandegrad dvs 93%.
Alltså långt under den tänkta nyttjandegraden, 55%, som i sig är optimistisk……

Har vattenfall sagt hur lönsamheten blir på denna “park”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s