Lite frågor och lite svar . . .

http://www.gp.se/nyheter/ledare/ledarkronika/1.2775490-alice-teodorescu-bristen-pa-sjukskoterskor-ett-vaxande-problem

Bra fråga? Eller påstående?

Om Sverige ska vara ett land som konkurrerar med kunskap, och inte med låga löner, måste incitamentsstrukturen ses över, skriver Alice Teodorescu.

Alice Teodorescu: Bristen på sjuksköterskor ett växande problem

Visst kan det vara så. Nytt problem eller ett problem sedan många år?
Gammalt? Varför har man inte redan åtgärdat?

Den har beskrivits som ett hot mot patientsäkerheten och ett av läkarnas främsta arbetsmiljöproblem – sjuksköterskebristen skapar rubriker också denna sommar. Men det är inte enbart ett sommarproblem. Av Socialstyrelsens senaste arbetsmarknadsenkät framgår att 13 av 16 landsting och regioner har brist på distriktssjuksköterskor. Inte minst bristen på specialistutbildade sjuksköterskor, som markant förvärrats de senaste åren, riskerar att drabba patienterna hårt. Av siffror från SCB framgår att mer än 70 procent av dagens specialistutbildade sjuksköterskor är 45 år eller äldre. Medianåldern är 54 år för samtliga i gruppen. Vårdförbundet har i sina prognoser räknat att Sverige om tio år kommer sakna 11 000 specialistsjuksköterskor.

Jaa och?

Dagens situation beror på en rad faktorer där en är att sjuksköterskor, till skillnad från läkare, måste bekosta sin specialistutbildning på egen hand samtidigt som löneutvecklingen, liksom utbildningspremien, är låg.

Alltedan Olof Palmes uttalande!

Av OECD:s studier framgår att Sverige är det land inom OECD där det lönar sig allra minst för kvinnor att studera. En kvinnlig akademiker i Sverige har i genomsnitt en avkastning på 6,5 procent vilket innebär en livslön som är i genomsnitt 6,5 procent högre än för den som börjar arbeta direkt efter gymnasiet. Genomsnittet i OECD för kvinnor är 11,5 procent.

SIC! Här har man hittat något. Manligt sjuksköterskor är välavlönade . . eller?

Att det förhåller sig såhär beror bland annat på de höga marginalskatterna och den sammanpressade lönestrukturen.

Att män är bättre betalda borde bero på annat . eller kanske det är lika låga löner för män?

För att lösa en del av problemet har några regioner tagit täten. I Västra Götaland bekostas specialistsjuksköterskornas utbildning enligt en modell som innebär att den som antas ges möjlighet att arbeta halvtid och studera på halvfart med heltidslön. Satsningen kostar 225 miljoner kronor och beräknas ge minst 300 specialister under kommande två år. Också Vårdförbundet har skapat en liknande modell, som regleras med kollektivavtal, som man hoppas kunna ansluta alla regioner och landsting till.

Jättebra initiativ . . eller? Vem vill bekosta sin egen utbildning då man via särbehandling löser problemet?

De nämnda satsningarna är välkomna men behöver kompletteras av reformer som gör det mer lönsamt för människor att vidareutbilda sig, ta risker och mer ansvar. Om Sverige ska vara ett land som konkurrerar med kunskap, och inte med låga löner, måste incitamentsstrukturen ses över. Ur detta perspektiv är det beklagligt att den dåvarande borgerliga regeringen prioriterade bort ett avskaffande av den kontraproduktiva värnskatten liksom att den nuvarande inte förstår att utbildningens lönsamhet hänger ihop med nivån på den statliga inkomstskatten.

Lite historik där Olof Palme sade att “Sveriges problem är de höga ingenjörslönerna” sagt och gjort fack och arbetsgivare monterade ned den ICKE nivåhöjande lönetrappan under ett antal år. de äldre fick betala dels genom marginalskatterna dels genom låga lönepåslag . .
Nu har faktiskt de som arbetar en ganska saftig rabatt på skatten så våra marginalskatter är inte problemet längre . men det finns inte längre så mycket som kan försörjas av skattemedel längre eftersom utgifterna inom en rad områden skenar och mängden riktiga arbeten minskar medan låtsasjobb ökar lavinartat både journalister, tyckare såväl som dem som behöver stöd av AF för att komma i arbete.

Kanske ett större och djupare grepp för att hitta långsiktigt bra lösningar . . .

Jobbskatteavdraget överlever inte 2015 ut!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s