Gästskribent Lennart Bengtsson: Klimatfrågan – ett ödesproblem för världen?

Facts NOT Fiction and Science!

DET GODA SAMHÄLLET

Att växthusgaser som vattenånga, koldioxid och metan absorberar värmestrålning från jorden och härigenom värmer upp den lägre atmosfären har varit känt sedan mitten av 1800-talet och är inget som fysiker och meteorologer ifrågasätter.

View original post 562 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s