Medias behandling av Tiggeri-affischerna på Östermalms T-banestation

Bra att fakta publiceras . . .

Dissidenten Stenkvist

Jag har försökt avhålla mig från att skriva något om debaclet på Östermalms T-banestation där SD satt upp betalda skyltar mot att Stockholms stadsbild förvandlats p.g.a. EU:s direktiv om fri rörlighet av arbetskraft och den ström av tiggare som följt på detta direktiv.

stormning

Media med SvD och SVT i spetsen har (vad jag sett) nästan hyllat den från start lagliga demonstrationen som olika organisationer, företrädesvis lång ut på vänsterkanten, ordnade på Norrmalmstorg. Personer med salongsfähiga åsikter intervjuades och ett aldrig sinande antal vänsterdebattörer fick ge sin syn på hur onda SD är och hur otrevligt budskap de köpt av SL. Ingen varken i SVT eller SvD har ställt den minsta motfråga. Inte heller när medier, däribland Public Service, rapporterade om nedrivna skyltar påtalades det att det faktiskt rörde sig om rena olagligheter. Att SD tar upp problemet med tiggeri framställs i nämnda medier som mycket värre än att bryta mot…

View original post 105 more words

One thought on “Medias behandling av Tiggeri-affischerna på Östermalms T-banestation”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s