Migrationsinfarkten och sveriges väg mot att bli ett U-land

Migrationsinfarkten och sveriges väg mot att bli ett U-land

Knappast att det inom en generation ens gör att komma tillbaka sedan behöver vi komma ifall andra länder också . . inte omöjligt att afrikanska länder kommer att passera oss ett efter ett också i HDI . . . gränserna kommer att stängas runt om oss . .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s