Hur universitetsutbildning kan skapa arbetslöshet

Problemet i Sverige är de höga ingenjörslönerna. OP. MEN det problemet skall vi utbilda bort…… och vips dubblades och mer därtill antalet utbildningsplatser . . visserligen fick då en del elever med de lägsta gymnasiebetygen lite problem vid de program som krävde minst. I Indien, precis som i Sverige förr, kunde man använda året då man inte blec antagen till kurser/program som gav poäng och framför allt kunskaper som var riktigt berikande. Gott och väl och sedan 25-5 (?) och HP osv . . lätt att bli antagen. Kraven sjunker då man får betalt efter examination och inte efter kvalité. MEN sedan . . har man ju devalverat begreppet ingenjör radikalt….som ingenjör kan du titulera dig då du har tre års gymnasium plus:
1år
2år
3år kandidat
4år master
5år civiling

Löneskillnader nja knappast då bruttolönen för 1år gämfört med 5år kommer ikapp först över 50års ålder . . lönetrappan är inte brant tvärtom och sedan så “tvingas” de mer kunniga att handleda de mindre kunniga, utan speciell ersättning, så att dem framstår i princip lika klipska . . .
Att LO drivit dessa likalönsjippon är ju välkänt sedan att många inom metall till exempel har ett otal tillägg för att göra saker är en annan historia . .
Så inte är det lönerna som lockar till högskolorna . . .
som jag sa får/fick betalt efter examination
vad gör man då ansökningarna inte ens räcker till de platser man har till förfogande?
Just det . man tar in elever från andra länder som GRATIS får studera i Sverige osv . . .
Eftersom vi inte behöver så många ingenjörer plus att många av de klipska flyttar vidare eller hem som är förfarandet ebberöds bank.
Nu tror jag att det sattes stopp för detta . ..
Och om nu någon säger att det är ingenjölrsbrist vänligen tala om kraven:
– ålder
– examina
– lön
etc.

för om det är berikande så finns många äkta och påtvingade pensionärer som gärna tar jobben . . . 500 öppet arbetslösa plus 500 dolt (tusen) arbetslösa . . . och naturligtvis många ingenjörer . . .
och skulle mot förmodan kunskaperna inte riktigt passa så räcker ett år “uppfriskning” för att sköta ett otal jobb . . . men dom är inte lediga . . .

DET GODA SAMHÄLLET

8-26-13_11971

Patrik Engellau

I Sverige behöver man inte tänka när man formulerar politik, för man har redan rätt svar. Rätt svar på nästan alla frågor är mer utbildning. Om man till exempel vill säkerställa hög sysselsättning i framtiden så ska man se till att så många ungdomar som möjligt får utbildning, ju högre desto bättre, eftersom vi lever i ett kunskapssamhälle.

View original post 285 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s