HOPPLA!!

Antag 10.000 sjuksköterskor i region Skåne. 125 är ungefär 1% av 10.000 dvs håll ner lönerna med 1% så betalar man detta . . . en rejäl löneökning borde vara 10% alltså blir detta mycket billigare . . och om bemanningsföretagen betalar bättre så hittar man lätt sköterskor!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s