1 300 flyktingbarn på två veckor: ”Vi måste agera”

Varje kostar 300.000kr/år i början
Det tar tio år innan mediantid till arbete uppnåtts
För att bidra måste varje kohort ha över 80% sysselsättning—vilket inte händer
Triangulera 10år@100′..0år@300′ dvs 200.000kr/år de första tio åren….
Varje kohort @100.000 kostar då 20 miljarder årligen i medel
Eller cirka 200miljarder årligen efter tio år

Minskning av inflöde billigare ökat dyrare…

Dessutom kostar ensamkommande cirka 1miljon årligen….i flera år…
30.000 i år ökar kostnaderna med 30 miljarder

Våra politiker har inte räknat så mycket fel utan det finns en annan förklaring . . och den är inte heller SD-skräcken längre….. och har aldrig varit…men vi har från våra politiker en hidden(hidden agenda) dvs svårt att hitta grundbulten….

Petterssons gör skillnad!

INVANDRING. Bara de senaste två veckorna har nära 1 300 ensamkommande flyktingbarn anlänt till Sverige. Med nuvarande takt kommer prognosen på 12 000 barn för hela 2015 att överskridas.

View original post 124 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s