1 300 flyktingbarn på två veckor: ”Vi måste agera”

Varje kostar 300.000kr/år i början
Det tar tio år innan mediantid till arbete uppnåtts
För att bidra måste varje kohort ha över 80% sysselsättning—vilket inte händer
Triangulera 10år@100′..0år@300′ dvs 200.000kr/år de första tio åren….
Varje kohort @100.000 kostar då 20 miljarder årligen i medel
Eller cirka 200miljarder årligen efter tio år

Minskning av inflöde billigare ökat dyrare…

Dessutom kostar ensamkommande cirka 1miljon årligen….i flera år…
30.000 i år ökar kostnaderna med 30 miljarder

Våra politiker har inte räknat så mycket fel utan det finns en annan förklaring . . och den är inte heller SD-skräcken längre….. och har aldrig varit…men vi har från våra politiker en hidden(hidden agenda) dvs svårt att hitta grundbulten….

Petterssons gör Sverige lagom!

INVANDRING. Bara de senaste två veckorna har nära 1 300 ensamkommande flyktingbarn anlänt till Sverige. Med nuvarande takt kommer prognosen på 12 000 barn för hela 2015 att överskridas.

View original post 124 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s