Måste kommentera

http://ledarsidorna.se/2015/08/hogt-spel-pa-harpsund/

Budgetspekulationerna pågår som bäst bland de journalister som valts ut att tillbringa helgen utanför de svarta gjutjärnsgrindarna vid Harpsund. Magdalena Andersson har redan aviserat budgetprioriteringarna; jobb, skola och miljö.

Ett freudianskt påhitt naturligtvis är det som tas upp senare i artikeln det som oroar..
…först som sist lite siffror:
LTC för en asylsökande, arbetskraft, anhörig, ensamkommande et. al. 4 miljoner (minst) i medel.

Lågt räknat är breake even för en kohort vid 75% sysselsättning (egentligen över 80%)
Medelkostnad för “vanliga” 300.000kr/år initialt medan kostnaden för ensamkommande är 1miljon (och nu är inte detta en liten grupp längre NB att de är 3-5 gånger dyrare per capita)
Över 10 år så kostar det medel 200.000 (de 75% drar ned kostnaderna)
Detta är årligen!
Eftersom vi nu har stadigt landat på 100.000 årligen och ökande så har vi kostnader på minst 200miljarder år hopsamlat för de senaste tio årens invandring (a.k.a. Alliansens genidrag) en bra total är 250 miljarder.

Även om man erhåller PUT även om man blir svensk medborgare så kostar det.
Att frisera statistik är ju bara spel för gallerierna.
Skolorna kostar osv osv

Så då går vi vidare med 250miljarder årligen.
Jmf. jobbskatteavdraget 100 miljarder
Ränteavdraget som debatteras 20 miljarder totalt….

Man måste skrota jobbskatteavdraget för snart finns ingen annan källa kvar allt annat har “tagits om hand”.

MEN naturligtvis skall de som jobbar ställa upp också då alla andra tvingats ställa upp:

  • sjuka
  • arbetslösa
  • pensionärer
  • barnen
  • de som behöver vård och omsorg betalar mer
  • äldreboenden konfiskeras till förmån för xxx
  • OSV

Till artikeln:

Det kan finns skäl att förhålla sig något avvaktande till denna utfästelse för trots finansministerns lugnande besked, om att de ökade kostnaderna för migrationen kan hanteras ändå (genom att ta från biståndsbudgeten) så är helgen inte över.

ett sådant förfarande är i genren “dream on”

Det finns en oro i samhällskroppen som går att ta på.

Den finns det går att ta på den men man får på känt maner inte erkänna eller, hemska tanke, erkänna de katastrof som FR et.al. skapat.

Det finns även bland nationalekonomer en oro för de skenande kostnaderna för ränteavdragen och med detta känns det märkligt att Andersson inte ens tar ett första steg för att få bättre långsiktiga förutsättningar.

Nu blev det lite skenmanöver . . problemet är invandringens kostnader inget annat . . en fungerande invandring som genererar redan från början ger utrymme för annat fortsättningsvis
MEN
nu är alla reserver tagna och de flesta kostnadssänkningar gjorda…
vilket hån att en s.k. högerregering skrotat ned försvaret i sann ickevåldsanda.

Skulle Andersson ha modet att sänka ränteavdraget från 30 procent till 28 procent skulle hon frigöra 1 200 MSEK för akuta investeringar i samhällsstabiliserande åtgärder. Det skulle räcka till 400 poliser i yttre tjänst, 400 tandläkare och 400 tandsköterskor till Folktandvården samt 600 sjuksköterskor till primärvården. Samtidigt.

Rätt tänkt men stämmer detta?
Verkar så ja…..om inte lönerna hamnar på Norsk nivå i alla fall.

OCH i så fall om en miljard skapar dessa väl behövda jobb skattefinansierat så skulle ett avvecklat jobbskatteavdrag
antingen
kunna ge ett riktigt bra försvar
eller
160 tusen jobb i de utsatta sektorerna
men så mycket pengar skulle ju finansiera ganska så gott både och.

Och som ytterligare en finansiellt stabiliserande effekt skulle vi dämpa hushållens skenande skuldsättning. I praktiken skulle detta kunna innebära att:

En kommun som Svalövs kommun, med ett flertal överbelagda anläggningsboenden, skulle kunna gå från att ha en polisman i yttre tjänst 09-17 till att ha en patrull dygnet runt samt en polisman i inre tjänst för att handlägga brottsutredningar.
Östersunds kommun skulle kunna ha ytterligare en bil i tjänst under helgerna och därmed korta rycktiderna för pågående brott utanför stadskärnan från dagens timme till kanske 30 minuter.
Kommuner som Skinnskatteberg, Norberg, Hultsfred och Filipstad skulle kunna kapa väntetiden på en tandläkartid från två år till knappt ett år.
Primärvården i Dalarna och Västra Bergslagen skulle kunna slippa lägga ner de distriktsläkarmottagningar som är nedläggningshotade.
Detta, och mycket till, skulle dessa pengar räcka till. Samtidigt.

Samhällets primäråtagande, vård och skydd, är det som ger oss tillit och trygghet. Primärskyddet. Det som ger oss möjligheterna att hålla ihop som samhälle. Samhällsstabilitet. Skulle Magdalena Andersson dessutom under de nästkommande två budgetåren ha det politiska modet att sänka ränteavdragen ytterligare med två procent i taget kan vi genomföra ytterligare samhällsstabiliserande åtgärder.

Men. Sannolikheterna för detta är låga. Om nu budgeten kommer innefatta pålagor för jordbruket som sänker vår försörjningsgrad samt en rad med poster med fokus på utredningar eller miljösatsningar med marginella effekter för att gå Miljöpartiet till mötes, kommer verkligheten komma ikapp med ett mycket negativt slutomdöme för regeringen.
De akuta utmaningarna är titaniska.

Ja om ens detta är en reell beskrivning av de läge som uppstått….
Vi måste radikalt minska kostnaderna för migrationen och alla därtill hörande kostnader FÖRUTOM att minska på skattesubventioner.
Verkar numer som att politiker trivs bäst i det läge som alliansen hamnat inget ansvar inga befogenheter men tusentals megafoner som dissar sittande regering trots att alliansen själva har skapat denna katastrof.

OÄRLIGT!

IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg, har dessutom redan aviserat att flyktingsituationen är så pass extrem att de nu kommer begära hos socialstyrelsen att tränga undan ordinarie ärenden för att prioritera ansökningar om HVB för ensamkommande flyktingbarn. De kommer även begära att de årliga inspektionerna av HVB ställs in tills vidare.

Läste inte hela innan kommentarerna MEN vissa saker verkar ju hamna på “samma ställe” (a.k.a. tsunami)

Vi kan fundera på lämpligheten att tränga undan den ordinarie verksamheten för barn och ungdomar i behov av samhällets stöd samt sedan inte följa upp de boenden som får tillstånd. Detta kallas med andra ord en systeminfarkt orsakad av undanträngningseffekter inom vården av barn och ungdomar med särskilt behov av stöd.

Kan bara helt hålla med. JW gör analysen rätt och JW´s parti [S]är faktiskt inte ansvariga . . .det är M och FR eller FR och M!

Vi kan fundera på hur denna prioritering kommer påverka tryggheten i samhället.

Om det blir bättre eller sämre med IVO omprioritering av de medel de får om de inte får tillskott av regeringen omedelbart. Sedan kommer naturligtvis den intrikata situation att försöka rekrytera personal. Magdalena Andersson pekar på matchningsproblematiken på arbetsmarknaden men kan inte på ett redigt sätt förklara vad alla de nyanlända, 37 procent av den syriska gruppen och 58 procent av den somaliska som saknar fullgjord grundskola, skall göra. De kan inte rimligen förväntas fylla luckorna på IVO eller HVB-hem. Än mindre i vården eller industrin. Inte ens efter två år kan denna lågutbildade migrantgrupp förväntas bidra till produktionen i nämnvärd omfattning. Låt oss vara ärliga med detta.

Verkligheten Facts NOT Fiction underbart!!

Regeringen Löfven kommer falla om den inte förmår genomföra reformer som snabbt ger effekt i form av ökad primärtrygghet och samhällstabiliserande åtgärder samt snabbt kommer tillrätta med systeminfarkten och undanträngningseffekterna inom migrationspolitiken. Oddsen är tveksamma då Löfven har, tillsammans med resten av socialdemokraternas ledningsgrupp (som utöver honom själv omfattar Carin Jämtin, Mikael Damberg och Magdalena Andersson) förbundit socialdemokratin till ett samarbete med ett Miljöparti som drivs av dogmer och signal- samt identitetspolitik. Som inte drar sig för att genomföra en politik som tar resurser från den medborgarnära grundtryggheten. Eller som jag definierar den, primärtryggheten och förutsättningar för samhälllsstabiliteten.

Ja MP en riktig ulv i fårakläder.
Ta bara detta med GW, vilken hoax.
CO2 utsläpp är fyra gånger så höga för vindkraft som för kärnkraft
Vindkraften behöver reservkraft alla gånger det inte blåser och denna reservkraft kan vara fossila lösningar HÄPP!
Och redan a priori kostar vindkraften mer än kärnkraften i anläggning
lägg därtill
reservkraften som gör att anläggningskostnaden för vindkraft blir mer än dubbelt mot kärnkraft….. inte underligt att elkostnaderna rusar…

De spelar ett högt spel på Harpsund i helgen. Med vår tillit till varandra som insats.

Redan alliansen spelade ett högt spel
och
förlorade
Verkligheten började komma ikapp
tyvärr så är inte ens det som skrivits av JW ovan mer än i närheten av det verklighet som bara väntar på att visa sig i sin fulla utvwckling . . .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s