Förslag på kollektivtrafik: asylsökande gratis och dyrare för andra

En till som har sin försörjning eller sin “godhet”säkrad mha skattepengar…..

Petterssons gör Sverige lagom!

INVANDRING. Margareta Sidenvall (KD), i Gävleborgs regionfullmäktigeledamot, har föreslagit att regionen ska bekosta gratis tåg- och bussresor inom länet för asylsökande personer under den tid asylutredningen pågår. Hennes tanke är att det ska få de asylsökande att känna sig mer välkomna i Gävleborg och att de kan uppleva asyltiden som mer dräglig. Regionstyrelsen avslår motionen, men hoppas i stället på att få till ett samarbete med Migrationsverket för att kunna erbjuda gratis resor till asylsökande. 

View original post 122 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s