Svar från en centerpartist *uppdaterat

Denna dam skulle kunna ha en ny och berikande karriär som kompressor . . . sällan någon maskin ger ett sådant tryck. . . bestående av enbart luft…..

Petterssons gör skillnad!

I torsdagens Debatt debatterades regeringens förslag om att tvinga samtliga kommuner att ta emot flyktingar, oavsett om man har resurser eller ej.

De två debattörerna var Fredrik Malm (Fp) och Kristina Jonäng (C), alltså två personer som i grunden vill samma sak…ta emot betydligt fler asylsökande än vi gör idag. Malm och hans folkparti svängde som bekant i veckan och kräver nu att alla kommuner tar sitt ansvar. Centerns ståndpunkt är fortfarande att tvång inte är en bra lösning.

Jonäng nämnde i debatten något som hårdpluggats i 7-klöverns politiska korridorer. “Vi behöver bli fler och vi behöver dessa flyktingar för att trygga vår framtida välfärd”. Med anledning av dessa ord utnyttjade jag min demokratiska och medborgerliga rättighet och framförde en fråga till henne.

View original post 1,198 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s