Ingen Flyktingkris

“Sammanbrottet är inte förlagt i någon avlägsen och oviss framtid utan kommer att äga rum inom ett år och antagligen långt tidigare, om migrationen fortsätter på samma sätt, eller till och med ökar. Med tusen asylsökande om dagen till Sverige slås benen undan för alla kalkyler. Sverige kan jämföras med ett hus med en allvarlig vattenläcka. Vattnet bara forsar in och svenska folket luras att tro att det går att fixa med ett öskar. Det blir ju inte enklare av att snart sagt vartenda hus i den europeiska gemenskapen har drabbats av samma slags läckor.”
Jag är pessimist jag tror inte att vi klarar oss över nyåret . . .

Invandring och mörkläggning

flyktingar

Migrationsverket rapporterar på sin hemsida att under de senaste sju dagarna har 6.909 personer sökt asyl i Sverige. Därav har nästan hälften sagt att de är syrier. Det betyder att de insett att det är lättare att ta sig in i Sverige, om man säger sig komma från Syrien. Tyska myndigheter rapporterar att en fjärdedel av dem som uppger sig vara syrier inte är det, utan kommer från andra arabländer och Afrika. Och så här berättar en anställd på Migrationsverket:

View original post 1,578 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s