Bra artikel

http://detgodasamhallet.com/2015/10/03/var-skeptisk/


Bra skrivet . . .
Jag har myntat ett uttryck:
”Pensionär är den som inte arbetar oavsett ålder”
Vi har barn, arbetsföra samt äldre.
Man pratar demografi (a.k.a. pensionsräddare, vårdräddare et. al)
Och om man inte justerar siffrorna så har de PK rätt.

Ålder: Inrikes   Utrikes   Justerade
    födda    födda    andelar med   
    andelar   andelar   htt arb.löshet
-24   25,1%    29,6%
25-64  51,6%    59,6%    (44,2%)
65+   23,2%    11,4%    (26,2%)

siffrorna inom parentes är då man justerar den arbetsföra gruppen till verkligheten dvs flyttar de arbetsföra som inte jobbar till gruppen pensionärer………..
inte så bra plötsligen dessutom en större del barn inom utrikes födda som måste försörjas….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s