Oj

http://unvis.it/http://www.dn.se/nyheter/politik/nar-vi-hjalps-at-klarar-vi-mycket/

Inte kan de stora vinsterna i vården få fortsätta . . förhandla om avtalen . . dom kan inte vara eviga . . .

Expropriera asylboenden etc.!

Det finns absolut en samhällsmoral i detta. Vi är inte bara en samling människor på samma geografiska yta. Samhällsmoralen är kittet i samhället. Jag har skyldigheter gentemot det gemensamma. Jag måste bidra och göra mitt, men då har jag också rättigheter. Det är det som bygger Sverige starkt.

Vilket snömos . . endast de starkakan tycka detta är annat än ett hån.
Att ordna detta med pensionerna och pensionärerna borde vara viktigt

Flyktingkrisen fanns på den politiska dagordningen redan då i oktober 2014. Men utvecklingen sedan dess har varit dramatisk: Bara under september i år kom över 24.000 asylsökande till Sverige. Det är det högsta antalet sedan andra världskriget.

En riktig spik och hänga mössan på . . man låter det hela gå enligt GSG-principen

–?Om inga människor kommer till Sverige så har vi gigantiska problem framför oss. Vi blir äldre och äldre. Färre och färre ska försörja fler och fler. Det kommer inte att hålla. Vi måste få in arbetskraft till Sverige, och då ska vi göra det på ett så bra sätt som möjligt för dem som kommer hit. Då bygger vi Sverige tillsammans.

Hoax o snömos . . alla de utlandsfödda som inte kommer i arbete någonsin . . 25%-enheter lägre än i gruppen inrikes födda . .

lägg alla dessa som aldrig eller sent (mediantiden där ja) kommer i arbete i gruppen pensionärer så ser man plötsligen att gruppen barn bland utrikes födda är större än i gruppen inlandsfödda. Likaså är gruppen pensionärer med justeringen (man kan inte justera för att ha bra statistik, statistiken skall spegla verkligheten annars är den inte mycket värd . . då kunde man lika gärna skapa
hitte på grejer
Att få in arbetskraft som inte jobbar kostar det ger inget, tvärtom.

Så det som pågår ar de facto en ökning av gruppen pensionärer genom invandring . . .
och gruppen barn:

  1. gruppen är 25 år dvs lång tid innan arbete
  2. ingen vet ifall även i denna grupp mediantid/sysselsättning är sämre mycket visar på det så även här så med justering så är gruppen(a.k.a. pensionsräddare decimerad)
  3. vi”?? snömos och heja på prat

läser vidare men slutsatsen kom innan jag orkade hela . .
ordna extraval och låt väljarna ta ansvar för situationen . . .

Vilken tidning?
Pravda?????

Detta är ju bara att försöka lura folket . . .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s