Där kom den igen ja!!

http://www.flexicurity.se/skrifter/fororterna-som-moder-svea-glomde/

Med fler människor i arbetsför ålder blir det lättare att klara de utmaningar som blir följden av att barnen måste gå i skola längre och att antalet äldre blir allt fler. Men om dessa fördelar ska infrias måste vi också se till att de som invandrar till Sverige kan integreras i det svenska samhället, inte minst på arbetsmarknaden.

Självklarheter man borde inte ens få betalt för att förstå och skriva detta.

Erfarenheterna av Sveriges hittillsvarande integrationspolitik är dock mycket dystra. I den här rapporten granskar jag de 38 mest utsatta förorterna i Sverige.

Rapporten visar att det är mycket långt kvar innan de som bor i dessa förorter är jämställda med den övriga befolkningen när det gäller förvärvsfrekvens, utbildning, inkomster, hälsa, valdeltagande med mera.

Jämställda?? En liten tendentiös kommentar där ja . . . inte en faktaterm precis utan snarare en floskel…

I rapporten föreslås därför två tuffa mål, nationella och regionala samordningsinsatser och en integrationskommission för den nationella integrationspolitiken.

Där kom den ja ännu mer skattepengar skall pumpas in . . .

Jag förstår att det krävs insatser för att förbättra läget
MEN varför inte ta tag i hela problemet . . .??
om det nu är på detta vis är det över huvud taget möjligt att vända trenden med dagens invandring?

Alla pengar och resurser i övrigt verkar ju användas för att förvärra problemet . . .
Sedan den vanliga vandringssägnen att vi behöver en annan demogra fi….
Hans Rosling har på ett brutalt sätt visat att födelsetalet i de allra flesta delarna av världen hamant kring 2 dvs att importera “unga arbetsföra” fungerar inte.
Anhörighetsinvandring jämnar ut siffrorna . . och ett högre födelsetal bland utrikes födda är miljömässigt dåligt mhtt befolkningsökning . .

Redan inrikes födda har tillräckligt födelsetal . .
OCH
kan man höja skatter, sälja företag, dränera statliga företag på pengar osv osv för att skapa pengar till denna massinvandring borde man i stället höja skatterna för att ta hand om problemgruppen de äldre . . .
just nu så är ju mhtt att så många i gruppen utrikes födda inte arbetar andelen pensionärer (de som inte jobbar men uppbär ersättning) i denna grupp en större andel än i gruppen inrikes födda dessutom så är det fler barn i gruppen utrikes födda . . .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s